over visitaties
visitatiebureaus

Visitatiebureaus

Een visitatie wordt niet uitgevoerd door SVWN, maar door een geaccrediteerd bureau. Dat garandeert onafhankelijke visitaties, eenduidige toepassing van de methodiek en een goede kwaliteit. Het bureau stelt per visitatie een visitatiecommissie samen, die de visitatie uitvoert.

Elk geaccrediteerd visitatiebureau past de visitatiemethodiek toe, handelt volledig objectief, en draagt de goedkeuring van SVWN. Toch zijn er ook verschillen. Want elk bureau hanteert een net even andere aanpak, legt eigen nuances in het onderzoek, en presenteert de resultaten op een unieke manier. Dat is een goede zaak. Zo heeft een corporatie echt wat te kiezen. En zo houden bureaus elkaar scherp.

Bureaus met accreditatie

▶ Cognitum
▶ Ecorys
▶ Pentascope
▶ Procorp
▶ Raeflex

Uw bureau accrediteren

Wilt u ook woningcorporaties visiteren? U bent van harte welkom. We nodigen u uit zich eerst te verdiepen in de criteria en de procedure. Dan weet u aan welke eisen u moet voldoen. Rondt u de procedure succesvol af, dan verlenen we u accreditatie.

▶ criteria en procedure

Masterclass visitatoren

Twee maal per jaar organiseren we een masterclass voor  visitatoren. Om u als visitator verder te professionaliseren. En tegelijk om onderling ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Meer over deze masterclass >>

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
030 - 7210780
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen