Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Visitaties bieden onafhankelijk en gezaghebbend inzicht in de prestaties van woningcorporaties en dragen daarmee bij aan de legitimatie van corporaties. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance, volgens een vaste Methodiek. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren.

In het position paper 'Visitatie nieuwe stijl' geeft SVWN aan hoe de toekomst van visitatie eruit ziet.

Contact

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

  • Postadres
  • Postbus 4077
  • 3502 HB Utrecht
  • Bezoekadres
  • Weg der Verenigde Naties 1
  • 3527 KT Utrecht