Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Visitaties bieden onafhankelijk en gezaghebbend inzicht in de prestaties van woningcorporaties en dragen daarmee bij aan de legitimatie van corporaties. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren.

Save the date: 27 september 2017
Symposium "Nieuwe wegen voor maatschappelijk verantwoorden"
Tien jaar visitatie woningcorporaties