Nieuws


Directeur-bestuurder Claudia Siewers levert een bijdrage aan het tijdschrift over governance Goed Bestuur & Toezicht

12-07-2022

In de laatste editie van het tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht is een artikel van directeur-bestuurder Claudia Siewers opgenomen. Zij beschrijft hierin hoe en waarom het visitatierapport een RvC van een woningcorporatie van belangrijke informatie voorziet bij het interne toezicht op het functioneren van bestuur of directie. Ook de doorontwikkeling...

Lees verder

Vlog 8 - nieuwe methodiek - input ophalen

06-07-2022

Vlog 8 - nieuwe methodiek - input ophalen ▶ bekijk alle vlogs

Lees verder

Mercatus beleeft visitatieplezier

30-06-2022

Visiteren volgens de bedoeling. Dat vormde de essentie en intentie van het visitatie-experiment van Mercatus. De corporatie uit de Noordoostpolder nam daarmee, samen met visiterend bureau Pentascope, deel aan de SVWN-visitatie-experimentronde ‘Rijker visiteren voor meer impact’. Het werd een rijk experiment, met waarde voor de corporatie, de omgeving en voor...

Lees verder

Rijker visiteren werkt voor Vestia, Huurdersraad en visitatie

30-06-2022

In 2021 stond voor Vestia de vierjaarlijkse visitatie op het programma. Een visitatie in lastige omstandigheden, in aanloop naar splitsing van de corporatie. En juist in deze context gingen Vestia en visitatiebureau Raeflex de uitdaging van een visitatie-experiment aan met bijzondere kenmerken: een toekomstgerichte benadering; een grote betrokkenheid van de...

Lees verder

Visitatie woCom-in-en-met-netwerk: samen focussen!

30-06-2022

Samen focussen. Dat vormde de essentie van het visitatie-experiment van WoCom. De corporatie uit Zuidoost Brabant, actief in 6 gemeenten¹, pakte de uitdaging voluit op om deel te nemen aan het SVWN-visitatie-experiment ‘Rijker visiteren voor meer impact’. En vond daarin Pentascope als geschikte partner. Daardoor werd het geen visitatie ‘op...

Lees verder

Steve Smit lid Raad van Toezicht SVWN op voordracht Woonbond

23-06-2022

Met ingang van 13 juni 2022 is drs. S.G. (Steve) Smit benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). De benoeming is, conform de statuten van SVWN, gebeurd op voordracht van de Woonbond. Steve Smit is sinds 2018 ambtelijk secretaris/adviseur van de medezeggenschap...

Lees verder

Vlog 7 - nieuwe methodiek - masterclass netwerkvisitatie

15-06-2022

Vlog 7 - nieuwe methodiek - masterclass netwerkvisitatie ▶ bekijk alle vlogs

Lees verder

Visitatie-experiment maakt Elan Wonen zichtbaar als partner

19-05-2022

Echt willen weten hoe je omgeving tegen je aankijkt als basis voor toekomstige samenwerking. Dat vormde een belangrijke motivatie voor Elan Wonen, corporatie in Haarlem en Heemstede, om deel te nemen aan een visitatie-experiment in het kader van ‘Rijker visiteren voor meer impact’.  Samen met visiterend bureau Raeflex werd een...

Lees verder

Vlog Claudia - nieuwe methodiek - variëren op de vorm van het rapport

16-05-2022

Vlog 4 - nieuwe methodiek - variëren op de vorm van het rapport ▶ bekijk alle vlogs

Lees verder

Vraag het Claudia

Vraag versturen