Nieuws

Nieuwe wegen voor visitatie op goed bezocht symposium

28-09-2017

Tien jaar visitatie woningcorporaties was aanleiding voor de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) voor het organiseren van een symposium over maatschappelijk verantwoorden. Op woensdag 27 september jl. waren ca. 180 bezoekers aanwezig vanuit alle geledingen van de volkshuisvesting: bestuurders van corporaties, commissarissen, huurders(organisaties), wethouders, visitatoren en diverse vertegenwoordigers vanuit universiteiten...

Lees verder

Visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’ komt op stoom

21-09-2017

Nieuwe deelnemers experiment Na Tiwos uit Tilburg en Zayaz uit Den Bosch gaan dit najaar nog meer corporaties van start met ‘hun’ visitatie-experiment. Het gaat daarbij om Woningstichting Leusden, Woningstichting Valburg uit Zetten (Gld), Tablis Wonen uit Sliedrecht. Ook BeterWonen IJsselmuiden sluit vermoedelijk op korte termijn bij de twee laatstgenoemden...

Lees verder

Eerste visitatie-experiment gaat van start

12-07-2017

Tiwos (Tilburg) en Zayaz (Den Bosch) zijn de eerste corporaties die starten met het visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’. Dit experiment, een initiatief van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN), is erop gericht de betrokkenheid van belanghebbenden bij visitatie verder te versterken en zo de toegevoegde waarde van visitatie te vergroten....

Lees verder

Wijzigingen visitatie na de Veegwet

27-06-2017

De ‘Veegwet wonen’ die op 1 juli 2017 in werking treedt, brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor de visitatie van woningcorporaties. De  belangrijkste zijn: het moment waarop een corporatie gevisiteerd moet zijn; de handhaving; het aanvragen van uitstel. Wanneer moet een corporatie gevisiteerd zijn? De Woningwet en de...

Lees verder

Wouter Beekers lid Raad van Toezicht SVWN op voordracht Woonbond

29-05-2017

Met ingang van 1 juni 2017 is Wouter Beekers benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). De benoeming is, conform de statuten van SVWN, gebeurd op voordracht van de Nederlandse Woonbond. Wouter Beekers houdt zich al jarenlang bezig met sociaaleconomische vraagstukken. In...

Lees verder

Actualisatie onderzoek 'Corporaties in beeld' bevestigt positief beeld maatschappelijk presteren woningcorporaties

19-05-2017

Het functioneren van woningcorporaties is de afgelopen jaren verbeterd, zo blijkt uit een analyse van 430 maatschappelijke visitaties die sinds 2011 zijn uitgevoerd. De prestaties van bijna alle corporaties sluiten goed aan bij de lokale opgaven. Belanghebbenden zijn over het algemeen tevreden over het presteren van de corporatie en over...

Lees verder

Impressieverslag inspiratiebijeenkomst Visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’, 5 april 2017

18-04-2017

De Hooiberg in De Landgoederij te Bunnik vormde het aangename decor van de inspiratiebijeenkomst van het visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’ op woensdag 5 april 2017. Gedurende de lunch verzamelden de deelnemers zich voor wat een boeiende en levendige bijeenkomst zou blijken te zijn. Vele (oude) bekenden en nieuwe toetreders van...

Lees verder

SVWN introduceert visitatie-benchmark en goede praktijkvoorbeelden

06-04-2017

Visitatierapporten zijn een bron van informatie voor corporaties, huurders, gemeenten en andere belanghebbenden. SVWN wil de informatie uit de ruim 500 visitatierapporten beter toegankelijk maken en het leereffect vergroten. We hebben daarom zowel de cijfermatige oordelen uit de rapporten als een range van goede praktijkvoorbeelden verzameld. Met een benchmark van...

Lees verder

Werken aan vertrouwen: visitatie als 'critical friend'

28-03-2017

Jos Koffijberg leverde een bijdrage aan de discussie over ‘Toezicht met Passie’ van de VTW met een reflectie op het essay van Frédérique Six over ‘Toezicht vanuit vertrouwen’. Visitatie kan de RvC helpen om een goed beeld te krijgen van de lokale samenleving en van wat belanghebbenden belangrijk vinden. Lees...

Lees verder