Nieuws

Aw en SVWN stemmen werkzaamheden op elkaar af

27-11-2017

Om de verantwoordingslast voor corporaties te beperken, hebben de Aw en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) afspraken gemaakt over het benutten van elkaars gegevens, de planning van toezichts- en visitatie-activiteiten en de taakverdeling op termijn. Complementariteit en gebruik maken van elkaars inzichten zijn daarbij de uitgangspunten.   Governance in...

Lees verder

woCom en Raeflex kiezen in experiment voor ‘participerend visiteren’

21-11-2017

Woningcorporatie woCom uit Someren en Raeflex geven een bijzonder accent aan het visitatie-experiment 'Vernieuwing maatschappelijk gesprek' van SVWN. Onder de noemer 'participerend visiteren' schuift de visitatiecommissie aan bij verschillende bijeenkomsten van de corporatie met haar belanghebbenden rond enkele specifieke, inhoudelijke thema’s. Doel daarvan is om zo een goed (beter) beeld...

Lees verder

SVWN zoekt nieuw lid RvT (op voordracht van de VTW)

17-11-2017

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Binnen haar Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor een                                                                                                                                     lid van de Raad van Toezicht op voordracht van...

Lees verder

Nieuwe wegen voor visitatie op goed bezocht symposium

28-09-2017

Tien jaar visitatie woningcorporaties was aanleiding voor de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) voor het organiseren van een symposium over maatschappelijk verantwoorden. Op woensdag 27 september jl. waren ca. 180 bezoekers aanwezig vanuit alle geledingen van de volkshuisvesting: bestuurders van corporaties, commissarissen, huurders(organisaties), wethouders, visitatoren en diverse vertegenwoordigers vanuit universiteiten...

Lees verder

Visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’ komt op stoom

21-09-2017

Nieuwe deelnemers experiment Na Tiwos uit Tilburg en Zayaz uit Den Bosch gaan dit najaar nog meer corporaties van start met ‘hun’ visitatie-experiment. Het gaat daarbij om Woningstichting Leusden, Woningstichting Valburg uit Zetten (Gld), Tablis Wonen uit Sliedrecht. Ook BeterWonen IJsselmuiden sluit vermoedelijk op korte termijn bij de twee laatstgenoemden...

Lees verder

Eerste visitatie-experiment gaat van start

12-07-2017

Tiwos (Tilburg) en Zayaz (Den Bosch) zijn de eerste corporaties die starten met het visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’. Dit experiment, een initiatief van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN), is erop gericht de betrokkenheid van belanghebbenden bij visitatie verder te versterken en zo de toegevoegde waarde van visitatie te vergroten....

Lees verder

Wijzigingen visitatie na de Veegwet

27-06-2017

De ‘Veegwet wonen’ die op 1 juli 2017 in werking treedt, brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor de visitatie van woningcorporaties. De  belangrijkste zijn: het moment waarop een corporatie gevisiteerd moet zijn; de handhaving; het aanvragen van uitstel. Wanneer moet een corporatie gevisiteerd zijn? De Woningwet en de...

Lees verder

Wouter Beekers lid Raad van Toezicht SVWN op voordracht Woonbond

29-05-2017

Met ingang van 1 juni 2017 is Wouter Beekers benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). De benoeming is, conform de statuten van SVWN, gebeurd op voordracht van de Nederlandse Woonbond. Wouter Beekers houdt zich al jarenlang bezig met sociaaleconomische vraagstukken. In...

Lees verder

Actualisatie onderzoek 'Corporaties in beeld' bevestigt positief beeld maatschappelijk presteren woningcorporaties

19-05-2017

Het functioneren van woningcorporaties is de afgelopen jaren verbeterd, zo blijkt uit een analyse van 430 maatschappelijke visitaties die sinds 2011 zijn uitgevoerd. De prestaties van bijna alle corporaties sluiten goed aan bij de lokale opgaven. Belanghebbenden zijn over het algemeen tevreden over het presteren van de corporatie en over...

Lees verder