Nieuws

Zayaz: “de bedoeling waargemaakt”

20-03-2018

Visitatieperiode 2013 – 2016 In de vorige visitatieperiode bleek dat een werkwijze met veel controle en veel regels kennelijk onvoldoende garantie gaf dat het goed ging. De RvC en bestuurder van Zayaz hebben in die periode een dappere keuze gemaakt. Ze gingen niet voor nog meer regels en nog meer...

Lees verder

Woningbouwvereniging Gelderland: aanjager van initiatieven voor collectief wonen

15-03-2018

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de...

Lees verder

Rhiant - goed op weg naar nieuwe zakelijkheid

15-03-2018

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de...

Lees verder

Governancescores visitaties 2017: zorgen om kleine corporaties blijven

09-03-2018

Woningcorporaties laten zich eens in de vier jaar visiteren. Een belangrijk onderwerp dat daarin uitgebreid aan de orde komt is de governance: de kwaliteit van de besturing, het interne toezicht en de wijze waarop een corporatie zich tegenover belanghebbenden verantwoordt. In 2017 zijn 43 visitaties van corporaties afgerond. Uit een...

Lees verder

Huis & Erf: Sterke lokale verankering aan de basis van goede maatschappelijke prestaties

05-03-2018

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de...

Lees verder

Woongoed Middelburg: doordacht, efficiënt en koersvast

26-02-2018

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de...

Lees verder

Woningstichting Leusden: betrouwbaar, betrokken en goed bestuurd

19-02-2018

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de...

Lees verder

Onderzoek Aedes en VTW: visitatie heeft meerwaarde én vraagt vernieuwing

06-02-2018

Aedes en de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) hebben onder hun leden een enquête gehouden over het visitatiestelsel. De belangrijkste conclusie is dat visitatie volgens een ruime meerderheid van de corporaties nog steeds toegevoegde waarde heeft, maar wel verbetering behoeft. Hoewel de meerderheid van de corporaties vindt dat visitatie zich...

Lees verder

Paul Zevenbergen lid College van Deskundigen SVWN

15-01-2018

De Raad van Toezicht van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland heeft drs. R.P. (Paul) Zevenbergen benoemd tot lid van het College van Deskundigen van de stichting, met ingang van 1 januari 2018. Het College van Deskundigen adviseert het bestuur van SVWN over het visitatiestelsel, in het bijzonder over de ontwikkeling en...

Lees verder