Nieuws

Pré Wonen: “Jullie zijn het beste bedrijf dat ik ken, jullie maken woningen weer mooi”

02-12-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Pré Wonen heeft een uitdagende periode doorstaan waar het gaat om de interne organisatie. Tegelijk zijn alle geïnterviewde belanghebbenden het erover eens dat Pré Wonen de goede dingen doet. De organisatie wordt gezien als open, betrouwbaar, sociaal, lokaal gebonden en met oog voor haar huurders. Dat laatste is...

Lees verder

Lek en Waard Wonen: potentie om door te groeien naar een excellente organisatie

22-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017 De kracht van Lek en Waard Wonen is dat zij een lokaal betrokken corporatie is en een goede binding heeft met haar huurders. De commissie constateert dat in alles wat de corporatie doet de lokale volkshuisvestelijke opgaven in de kernen van de gemeente Molenwaard centraal staan. Lek en...

Lees verder

Levendig gesprek over visitatie nieuwe stijl

21-11-2018

Gisteren sprak SVWN met commissarissen, huurdersvertegenwoordigers, wethouders en corporatiebestuurders over de vernieuwing van de visitatie van woningcorporaties. Dat gebeurde aan de hand van de recent uitgebrachte position paper van SVWN en de ervaringen uit visitatie-experimenten. Visitatie als peilstok voor de maatschappelijke prestaties blijkt zeer de moeite waard! SVWN organiseert dit...

Lees verder

Ressort Wonen: proactief, kleinschalig, betrokken en bereikbaar

19-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017 De visitatiecommissie heeft Ressort Wonen leren kennen als een professionele en efficiënte corporatie, tevreden belanghebbenden en goede volkshuisvestelijke prestaties. De visitatiecommissie is onder de indruk van de professionaliteit van Ressort Wonen – mede met het oog op de grootte van de organisatie - en heeft geconstateerd dat de...

Lees verder

WoonInvest: een stapje terugzetten om beter te kunnen springen

18-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017 WoonInvest staat sinds november 2016 niet meer onder verscherpt toezicht van de Aw en valt sinds juni 2017 weer onder het Regulier Beheer van WSW. De visitatiecommissie is van mening dat de aanzienlijke en doeltreffende verbetermaatregelen die zijn getroffen, op zichzelf nog geen bewijs zijn voor een goede...

Lees verder

Woningbelang: doelmatig, betrokken en professioneel

18-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017   Woningbelang heeft goede prestaties geleverd. De opgaven worden over het algemeen ruim voldoende tot goed uitgevoerd en de ambities sluiten goed aan op deze opgaven. Woningbelang komt over als een professionele organisatie die doelmatigheid hoog in het vaandel heeft staan. Alle medewerkers hebben een LEAN-training gevolgd en...

Lees verder

ZOwonen: een corporatie in ontwikkeling

18-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017 ZOwonen heeft de afgelopen 7,5 jaar continu aan de interne organisatie gewerkt. De visitatiecommissie begrijpt de achterliggende redenen, onder meer personele wisselingen, en ziet ook duidelijke veranderingen en verbeteringen. Nu is echter ook de tijd aangebroken de interne afstemmingen achter te laten en de aandacht vol op de...

Lees verder

Staf Depla voorzitter Raad van Toezicht SVWN

15-11-2018

Met ingang van 3 december 2018 is Staf Depla benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Hij volgt Leon Van Halder op, die de voorzittersfunctie per diezelfde datum beëindigt. Staf Depla (1960) was van 2010 tot en met mei dit jaar wethouder...

Lees verder

De Sleutels: Laat zien wie je bent en kijk vooruit

13-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017 De visitatiecommissie heeft de Sleutels leren kennen als een gedegen corporatie: ze heeft haar zaken goed op orde en is financieel stabiel. De Sleutels heeft niet geaarzeld om meer te doen dan was afgesproken, ze pakt de kansen als die zich voordoen. De Sleutels is meer naar buiten...

Lees verder