Nieuws

Staf Depla voorzitter Raad van Toezicht SVWN

15-11-2018

Met ingang van 3 december 2018 is Staf Depla benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Hij volgt Leon Van Halder op, die de voorzittersfunctie per diezelfde datum beëindigt. Staf Depla (1960) was van 2010 tot en met mei dit jaar wethouder...

Lees verder

De Sleutels: Laat zien wie je bent en kijk vooruit

13-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017 De visitatiecommissie heeft de Sleutels leren kennen als een gedegen corporatie: ze heeft haar zaken goed op orde en is financieel stabiel. De Sleutels heeft niet geaarzeld om meer te doen dan was afgesproken, ze pakt de kansen als die zich voordoen. De Sleutels is meer naar buiten...

Lees verder

Position paper 'Visitatie nieuwe stijl'

16-10-2018

SVWN heeft een position paper ‘Visitatie nieuwe stijl’ opgesteld. Daarin schetsen we de toekomstige ontwikkelingsrichting voor visitatie. We hebben goed geluisterd naar corporaties, commissarissen, huurders, gemeenten en toezichthouders en eerste lessen getrokken uit de visitatie-experimenten. In een visitatie staat maatschappelijke waarde (public value) centraal: doet een corporatie de goede dingen,...

Lees verder

Woonpartners Midden-Holland: degelijk en professioneel met hart voor volkshuisvesting

14-10-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Ook tijdens de economische recessie is Woonpartners Midden-Holland doorgegaan met het uitvoeren van nieuwbouw en verbeterprojecten. De commissie constateert dat Woonpartners Midden-Holland er in is geslaagd de financiële positie zo te houden dat er geen "dip" in de nieuwbouw is gekomen, maar dat het toevoegen van woningen aan...

Lees verder

Essay NSOB: het ‘verantwoordingslandschap’ voor woningcorporaties

12-10-2018

Op verzoek van SVWN heeft prof. dr. Martijn van der Steen met enkele collega’s een essay geschreven waarin hij reflecteert op het instrument van maatschappelijke visitatie van woningcorporaties. Vertrekkend vanuit de kennis over ‘public value’ reikt hij een denkkader aan dat betekenis heeft voor de inrichting van het gehele bouwwerk...

Lees verder

Stichting Woningbeheer de Vooruitgang: van duurzaam beheer naar uitbreiding van de voorraad

06-10-2018

Visitatieperiode 2014-2017 De Vooruitgang is een kleine corporatie waar Volendammers hard werken aan de sociale huisvesting van Volendam. De Vooruitgang heeft in het nieuwe ondernemingsplan de weg naar de ‘kanteling’ ingezet. Van het beheren van een kwalitatief hoogstaande voorraad naar, met het oog op de toename van kleine huishoudens (onder...

Lees verder

Woonstichting Gendt: corporatie op orde en belanghebbenden zijn onderdeel van het beleid

06-10-2018

Visitatieperiode 2014-2017  De visitatiecommissie heeft Woonstichting Gendt leren kennen als een professionele opererende corporatie met tevreden belanghebbenden en goede volkshuisvestelijke prestaties. Woonstichting Gendt heeft binnen haar financiële mogelijkheden en draagkracht geïnvesteerd in nieuwbouw voor diverse doelgroepen. De vraag is of Woonstichting Gendt met haar schaalgrootte kan voldoen aan de steeds...

Lees verder

Haag Wonen: Betrouwbare Haagse volkshuisvester pur sang

06-10-2018

Visitatieperiode 2014-2017  Haag Wonen is een corporatie met haar bezit volledig in de stad Den Haag. De corporatie wil een echte Haagse volkshuisvester zijn en profileert zich ook als zodanig. Een betrouwbare handelswijze en de belangen van de huurder met een kleine beurs staan bij Haag Wonen al jaren voorop....

Lees verder

De Gemeenschap: Van beheerder naar actieve sociale investeerder

29-09-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Belanghebbenden kenschetsten De Gemeenschap tot 2013 als ‘een goede beheerder’. Ondertussen wordt De Gemeenschap ondertussen geschetst als een actieve sociale investeerder, met een grote ambitie en slagkracht. Alle belanghebbenden waarderen deze omslag en De Gemeenschap als positief. Ook de visitatiecommissie is onder de indruk geraakt van de wijze...

Lees verder