Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Organisatie

 De organisatie van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)  ziet er schematisch als volgt uit:

organogram

De directeur-bestuurder is dr. J.J. (Jos) Koffijberg MPA.

Jos Koffijberg

Voor de werkorganisatie wordt gebruik gemaakt van flexibele ondersteuning. Dit betreft beleidsondersteuning, secretariële ondersteuning, administratieve ondersteuning en ondersteuning op het gebied van communicatie.