Vacatures

Per 1 januari 2018 ontstaat er bij SVWN een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

                                                                                                                                   

reactietermijn gesloten

 

Wij zoeken een kandidaat met een duidelijke visie op, en brede ervaring met governance-vraagstukken (intern en extern) bij maatschappelijke organisaties.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van SVWN is belast met het toezicht op het beleid van de stichting en fungeert daarnaast als werkgever van, en klankbord voor de directeur-bestuurder. Tot de statutaire bevoegdheden van de Raad van Toezicht behoren onder meer de goedkeuring van de jaarstukken, de beleidsplannen en de begroting, het goedkeuren van de tarieven die aan woningcorporaties in rekening worden gebracht en het goedkeuren van wijzigingen of aanvullingen in de visitatiemethodiek.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, uitgaande van een pluriforme samenstelling naar deskundigheden en persoonlijke vaardigheden, zoals omschreven in de algemene profielschets van de Raad van Toezicht.  Voor de nu vrijkomende functie wordt gezocht naar een kandidaat met een duidelijke visie op, en brede ervaring met governance-vraagstukken (intern en extern) bij maatschappelijke organisaties.

Vier van de vijf leden worden benoemd op voordracht van de oprichters, maar zij dienen qua persoon en persoonlijke achtergronden onafhankelijk en zonder last of ruggenspraak te kunnen functioneren. De vacante zetel betreft de door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) voor te dragen kandidaat. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar. Het algemene profiel van de Raad van Toezicht is bijgevoegd.

Functie eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Visie op en ruime ervaring met governance-vraagstukken bij maatschappelijke organisaties (sturing, verantwoording, toezicht). Het gaat daarbij zowel om de governance binnen de organisatie als om het bredere sturingsarrangement en de netwerken waarbinnen maatschappelijke organisaties functioneren, inclusief de relatie met de stakeholders;
 • Bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur opgedaan in verschillende sectoren.
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur/bestuurder;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Kennis van de sector volkshuisvesting, m.n. van woningcorporaties, is een pré;
 • Gezien de samenstelling van de Raad gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouw.


In verband met de vereiste onafhankelijke positie is deze functie niet verenigbaar met een betaalde of onbetaalde functie bij één of meer van de volgende organisaties:

 • woningcorporaties;
 • geaccrediteerde bureaus;
 • oprichtende partijen van SVWN.


Download hier de profielschets voor deze functie.

Download hier het algemene profiel van de RvT.

Reageren?

U kunt uw reactie voor 6 december 2017 sturen naar info@visitaties.nl ter attentie van drs. Leon van Halder, inkomend voorzitter van de Raad van Toezicht. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dr. Jos Koffijberg, directeur-bestuurder van SVWN, telefoon 030-7210780.

De gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden op woensdag 20 december tussen 17.00 en 21.00 uur bij SVWN in Utrecht.