visitatiekalender

Visitatiekalender

Elke 4 jaar moet een corporatie zich laten visiteren. Dat is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. Dateert het vorige rapport van 15 mei 2016 dan moet die corporatie voor 15 mei 2020 een nieuw visitatierapport publiceren.

Hou hierbij rekening met het feit dat het rapport 6 weken voor de uiterste publicatiedatum gereed moet zijn, inclusief eindgesprek met directie/bestuur en RvC. Dit om beoordeling door SVWN en eventuele correcties mogelijk te maken. Deze zes weken kunt u wel gebruiken om de bestuurlijke reactie te schrijven.

SVWN houdt overzichten bij wanneer corporaties aan de beurt zijn. Hierin is verleende dispensatie of uitstel al verwerkt.

▶ Visitatiekalender gesorteerd op datum (bijgewerkt op 21 maart 2022)

▶ Visitatiekalender per woningcorporatie (bijgewerkt op 21 maart 2022)

Uitstel aanvragen

In sommige situaties is het mogelijk een visitatie uit te stellen. Bijvoorbeeld bij een voorgenomen fusie, of bij verscherpt toezicht. De corporatie kan uitstel aanvragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Zij zien toe op naleving van de wettelijk verplichte visitatie. En alleen zij kunnen de visitatietermijn verlengen of opschorten. Overigens was dit tot 2015 een verantwoordelijkheid van Aedes. Het eerder door hen verleende uitstel wordt door de Aw gerespecteerd. 

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
030 - 7210780
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen