Oproep deelname visitatie-experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’

03-04-2018

SVWN roept woningcorporaties op om mee te doen met het visitatie-experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’. Corporaties en visiterende bureaus onderzoeken hoe het functioneren en presteren van het lokale woonnetwerk in de visitatie een meer prominente plaats kan krijgen. Maatschappelijke vraagstukken kunnen immers steeds vaker alleen in samenwerking succesvol worden aangepakt. Corporaties functioneren niet in een vacuüm; zij werken samen met gemeente en huurders(organisaties) – de lokale ‘volkshuisvestingsdriehoek’ – maar ook met zorgaanbieders, politie, welzijnsorganisaties, etc. Hoe kan het functioneren van de corporatie binnen het lokale woonnetwerk worden onderzocht? Of, nog een stap verder: hoe kan het gezamenlijke functioneren en presteren van het woonnetwerk (inclusief ieders bijdrage) worden onderzocht en beoordeeld?

Corporaties die hiervoor belangstelling hebben, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Op 22 mei 2018 organiseert SVWN hiervoor de eerste inspiratiebijeenkomst. Van 14.00 – 17.00 in de Ernst Sillem Hoeve, Soestdijkerweg 10-b, 3734 MH Den Dolder (routebeschrijving). Aanmelden kan via info@visitaties.nl.

Klik hier voor meer informatie.


Terug naar overzicht