Nieuws

WoonGenoot: compleet, toegewijd en zonder franje

30-03-2018

WoonGenoot, visitatieperiode 2014-2017 WoonGenoot is in Nijmegen een relatief kleine, betrouwbare en ijverige sociale verhuurder met een relatief jong en hoogwaardig bezit. Zij heeft een ‘sociaal hart’, is zonder poeha inhoudelijk gedreven en lokaal geworteld. Voor WoonGenoot is de huurder de maatstaf voor al haar handelen.  In de organisatie zijn...

Lees verder

Vivare: “Rentmeester met grote denkkracht”

26-03-2018

Vivare, visitatieperiode 2013 – 2016 Vivare heeft een uitstekende financiële positie en is een degelijke en ook enigszins behoudende corporatie, passend bij een rol als rentmeester. Waardecreatie staat centraal. Vivare kan nog wel stappen maken in het betrekken van de belanghebbenden bij de ontwikkeling van haar beleid. Visitatiecommissie: “Er zit...

Lees verder

Zayaz: “de bedoeling waargemaakt”

20-03-2018

Zayaz, Visitatieperiode 2013 – 2016 In de vorige visitatieperiode bleek dat een werkwijze met veel controle en veel regels kennelijk onvoldoende garantie gaf dat het goed ging. De RvC en bestuurder van Zayaz hebben in die periode een dappere keuze gemaakt. Ze gingen niet voor nog meer regels en nog...

Lees verder

Woningbouwvereniging Gelderland: aanjager van initiatieven voor collectief wonen

15-03-2018

Woningbouwvereniging Gelderland, visitatieperiode 2013 – 2016 Belanghebbenden zijn heel tevreden en beschrijven WBVG met woorden als: volhardend, onorthodox, eigenwijs en democratisch, innovatief, betrokken, sociaal, niche-speler, professioneel, betrouwbaar en transparant. WBVG zet zich in voor groepen die collectief willen wonen in zelfbeheer. WBVG biedt haar expertise aan om bewonersgroepen te ondersteunen...

Lees verder

Rhiant - goed op weg naar nieuwe zakelijkheid

15-03-2018

Rhiant, visitatieperiode 2013 - 2016 De visitatiecommissie herkent in Rhiant een gedreven organisatie, die goed op weg is gegaan naar een ‘nieuwe zakelijkheid’. Inmiddels staat er een frisse en energieke organisatie klaar om in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een grote bijdrage te leveren aan de volkshuisvesting. Belanghebbenden vinden Rhiant zonder uitzondering...

Lees verder

Governancescores visitaties 2017: zorgen om kleine corporaties blijven

09-03-2018

Woningcorporaties laten zich eens in de vier jaar visiteren. Een belangrijk onderwerp dat daarin uitgebreid aan de orde komt is de governance: de kwaliteit van de besturing, het interne toezicht en de wijze waarop een corporatie zich tegenover belanghebbenden verantwoordt. In 2017 zijn 43 visitaties van corporaties afgerond. Uit een...

Lees verder

Huis & Erf: Sterke lokale verankering aan de basis van goede maatschappelijke prestaties

05-03-2018

Huis & Erf, visitatieperiode 2013 - 2016 Als grote speler in de gemeente Meijerijstad heeft Huis & Erf een grote verantwoordelijkheid, waaraan zij goed invulling heeft gegeven. Zij krijgt in deze visitatie opnieuw ruime voldoendes van haar belanghebbenden, maar laat tevens zien serieus werk gemaakt te hebben van de verbeterpunten...

Lees verder

Woongoed Middelburg: doordacht, efficiënt en koersvast

26-02-2018

Woongoed Middelburg, visitatieperiode 2013 - 2016 De kern van Woongoed Middelburg: sobere, doelmatige huisvesting voor mensen met weinig inkomen. Een gezonde financiële huishouding is de basis. Naar het oordeel van de visitatiecommissie is Woongoed Middelburg in deze koers zeer vasthoudend, duidelijk en consequent. Belanghebbenden waarderen het dat Woongoed Middelburg deze...

Lees verder

Woningstichting Leusden: betrouwbaar, betrokken en goed bestuurd

19-02-2018

Woningstichting Leusden, visitatieperiode 2013-2016 Het is goed wonen in Leusden, Woningstichting Leusden (WSL) is een gewaardeerde partner waarin gemeente en huurders volledig vertrouwen hebben. Er is een gezonde bedrijfsvoering en financiën en de governance is op orde, zo blijkt uit het visitatierapport over de jaren 2014-2017. Woningstichting Leusden deed mee...

Lees verder