WoonGenoot: compleet, toegewijd en zonder franje

30-03-2018

WoonGenoot, visitatieperiode 2014-2017

WoonGenoot is in Nijmegen een relatief kleine, betrouwbare en ijverige sociale verhuurder met een relatief jong en hoogwaardig bezit. Zij heeft een ‘sociaal hart’, is zonder poeha inhoudelijk gedreven en lokaal geworteld. Voor WoonGenoot is de huurder de maatstaf voor al haar handelen. 

In de organisatie zijn nog niet alle werkprocessen vastgelegd en digitalisering is nog niet overal geïmplementeerd. Daarnaast maakt de schaal van de organisatie haar kwetsbaar.

De belanghebbenden herkennen de sterke, lokale verankering en zien WoonGenoot als een sociale huisvester die goed presteert voor de doelgroep. Zij zeggen onder andere:

  • “Doe eens iets geks, doe eens iets nieuws”
  • “Ga niet aan de zijlijn staan maar neem initiatief”
  • “Smeed meer coalities”
  • “Hou de goede relatie met de HBV en de huurders in stand”
  • “WoonGenoot laat zien dat een kleine corporatie juist heel goede prestaties kan leveren”

Uit de bestuurlijke reactie:  

In het visitatierapport zien wij onze sterke kanten terug maar ook de vraag van belanghouders om minder sterke punten te ontwikkelen. Schaal en kwetsbaarheid is een continu terugkerend thema. De kracht daarvan, maar soms ook de lacunes die daarbij horen. Samenwerken met onze partners kan een passend antwoord zijn. Die samenwerking gaan wij de aankomende jaren nog verder uitwerken.

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie.

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Terug naar overzicht