Woningbelang: doelmatig, betrokken en professioneel

18-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017

 

Woningbelang heeft goede prestaties geleverd. De opgaven worden over het algemeen ruim voldoende tot goed uitgevoerd en de ambities sluiten goed aan op deze opgaven. Woningbelang komt over als een professionele organisatie die doelmatigheid hoog in het vaandel heeft staan. Alle medewerkers hebben een LEAN-training gevolgd en ook nieuwe medewerkers moeten dit verplicht doen. Om medewerkers te motiveren zoveel mogelijk met verbetervoorstellen te komen is er het motto: ‘Woningbelang elke dag beter’ ingevoerd. Opvallend is dat Woningbelang ook een grote mate van betrokkenheid aan de dag legt. De aandacht voor doelmatigheid is wat dat betreft mooi in balans met de aandacht voor de maatschappelijke doelstellingen. 

 

Van de huurders
De HBV is tevreden over Woningbelang en geeft aan dat er sprake is van een zakelijke relatie, binnen een warme context. Woningbelang is open en luistert naar de HBV. Woningbelang leidt daar waar nodig de leden van de HBV op, waardoor de HBV de ins en outs van Woningbelang kent. De HBV mag voor wat betreft beleidsvorming vooraf meedenken. Woningbelang is hierin vrij open.

 

Uit de bestuurlijke reactie
We zijn trots op de scores die we ook deze keer weer behaald hebben bij de visitatie. Woningbelang is altijd bij de kern van de zaak gebleven. We zijn blij dat dit visitatierapport bevestigt dat we daarmee de juiste koers varen. Dat lukt alleen als we continu blijven verbeteren. Feedback stelt ons in staat om te blijven verbeteren. Daar werken we continu aan onder ons motto: “Woningbelang elke dag beter”.

 

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie: https://www.visitaties.nl/visitatierapporten/bouwvereniging-woningbelang-valkenswaard-2 

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

 


Terug naar overzicht