Praktijkverhalen

SVWN heeft een aantal  aansprekende praktijkverhalen verzameld van corporaties die een goede score behaalden op het onderdeel relatie en communicatie. De casussen zijn laagdrempelig, praktisch en soms heel simpel, maar uit de visitatiepraktijk blijkt dat ze er toe doen en dat ze mede bijdragen aan een goede score.