Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Praktijkverhalen

Visitatierapporten vormen een bron van informatie die in het kader van leren en verbeteren benut kunnen worden. Daarom zijn de rapporten van de best scorende corporaties bestudeerd en is gekeken waarom corporaties een relatief goede beoordeling hebben gekregen. Uit deze analyse volgt een set van goede voorbeelden van factoren die van invloed zijn geweest op deze goede beoordelingen.

Corporatie en de relatie met belanghebbenden
Huurders en gemeenten geven in de visitatie een oordeel over de relatie met de corporatie in het veld ‘presteren volgens belanghebbenden’. Uit de visitatierapporten van corporaties die goed beoordeeld zijn, zijn sleutelfactoren gefilterd. Ook zijn een aantal praktische en concrete voorbeelden (praktijkverhalen) van de relatie en communicatie tussen corporaties en haar belanghebbenden verzameld.
Besturing: plan, check, act
Het onderwerp Governance in de visitatiemethodiek gaat onder andere in op de interne besturing die bestaat uit de subonderdelen plan, check en act. De visitatiecommissie vormt zich een oordeel over de kwaliteit van het proces van prestatiesturing en strategievorming van de corporatie. Onder ‘succesfactoren’ staat een model waarin factoren worden weergegeven die van invloed zijn op de kwaliteit van het interne bestuursproces. Onder praktijkverhalen staan een aantal praktische voorbeelden van werkwijzen en tools die corporaties hebben gebruikt bij hun besturingscyclus.