corporaties
wie praten mee?

Wie praten mee?

De visitatiecommissie voert het onderzoek uit. Ze spreekt met diverse belanghebbenden om zich een goed oordeel te vormen.

Corporatie

De bestuurder schrijft bij aanvang een position paper over waar de corporatie nu staat. Hierin kan uw corporatie haar visie en standpunten goed kwijt. Later in het proces spreekt de commissie in ieder geval ook met het bestuur en de raad van commissarissen. Vaak worden ook de controller, bestuurssecretaris en managers betrokken. En soms ook andere medewerkers. De visitatiecommissie bepaalt de agenda van deze gesprekken. Dat gaat over hoe uw corporatie haar werk organiseert en haar kerntaken uitvoert, maar met name over of de corporatie de goede dingen doet gezien de maatschappelijke/lokale vragen.

Huurders

In een diepte-interview geeft de huurdersvertegenwoordiging haar standpunt weer. Meestal is dat een gesprek met 1 of 2 mensen, maar in overleg kunnen meerdere huurders worden betrokken, bijvoorbeeld leden van bewonerscommissies of actieve huurders. Afhankelijk van het visitatiebureau wordt ook een enquête gehouden onder huurders, of desgewenst andere gespreksvormen. Deze enquête en het gesprek gaan over hoe huurders zich behandeld en betrokken voelen, over de communicatie met uw corporatie, over hun beleving bij wonen. De prestatieafspraken en de prestaties van de corporatie komen uitgebreid aan bod. Voor hen een uitgelezen kans om uw corporatie op een neutrale manier te beoordelen. Waarbij ze concrete verbeterpunten aankaarten.

Gemeente

Ook de gemeente spreekt met de visitatiecommissie. Vaak de wethouder met wonen in zijn of haar portefeuille, vergezeld door een beleidsambtenaar. In dit gesprek geeft de gemeente haar standpunt over uw corporatie en de woonsituatie. Over de openbare orde, de leefbaarheid, de onderlinge dialoog, de uitdagingen waar uw corporatie voor staat, en hoe dat aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen. De prestatieafspraken en de prestaties van de corporatie komen uitgebreid aan bod.

Overige gesprekspartners

Als uw corporatie samenwerkt met andere partijen zoals een welzijnsinstelling of zorginstelling, wil de visitatiecommissie ook met hen spreken. Dat gaat over hoe zij de samenwerking ervaren, hoe ze zich betrokken voelen en hoe ze uw corporatie ervaren.

◀ Hoe werkt visitatie?▶ Raad van Commissarissen 

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
030 - 7210780
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen