corporaties
wanneer weer?

Wanneer weer?

Elke 4 jaar moet een corporatie zich laten visiteren. Dat is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. Dateert uw vorige rapport van 15 mei 2018 dan moet u voor 15 mei 2022 een nieuw visitatierapport publiceren.  

Hou hierbij rekening met het feit dat het rapport 6 weken voor de uiterste publicatiedatum gereed moet zijn, inclusief eindgesprek met directie/bestuur en RvC. Dit om beoordeling door SVWN en eventuele correcties mogelijk te maken. Deze zes weken kunt u wel gebruiken om de bestuurlijke reactie te schrijven.

Voor uw gemak houdt SVWN 2 overzichten bij wanneer corporaties hun volgende visitatie hebben. Hierin is verleende dispensatie of uitstel al verwerkt.

▶ Visitatiekalender gesorteerd op datum (bijgewerkt op 21 maart 2022)
▶ Visitatiekalender per woningcorporatie (bijgewerkt op 21 maart 2022)

Uitstel aanvragen

In sommige situaties kunt u een visitatie uitstellen. Bijvoorbeeld bij een voorgenomen fusie, of als uw corporatie onder verscherpt toezicht staat. U kunt uitstel aanvragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Zij zien toe op naleving van de wettelijk verplichte frequentie. En alleen zij kunnen uw visitatietermijn verlengen of opschorten. 

◀ Visitatiekosten▶ Praktisch: 9 stappen 

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
030 - 7210780
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen