Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Bureaus

De visitatie wordt uitgevoerd door een geaccrediteerd bureau. De Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland voert die accreditatie uit. Momenteel hebben de volgende bureaus een accreditatie:

Cognitum
Ecorys
Pentascope
Procorp
Raeflex

Bureaus die voor een accreditatie in aanmerking wensen te komen, kunnen zich melden bij de Stichting voor het doorlopen van een accreditatieprocedure. Zij dienen aantoonbaar te voldoen aan het beoordelingskader accreditatie en het accreditatiereglement (zie Visitatiestelsel, accreditatie).

Hoe een visitatieproces verloopt leest u bij Visitatiestelsel, visitatieproces.

Rapporten zoeken