Visitaties vergelijken

Op deze pagina vindt u een 'tool' om verschillende visitaties met elkaar te vergelijken. U kunt de visitatie van één corporatie volgen door de jaren heen, maar deze ook afzetten tegen de visitatie-scores van vergelijkbare corporaties, of visitaties in bijvoorbeeld dezelfde woningmarktregio. Lees de toelichting, of ga spontaan op onderzoek uit. 

Toelichting (klik om te openen)