Succesfactoren

Onderstaand model geeft de factoren weer die van invloed zijn op de kwaliteit van het interne besturingsproces en waarvoor de visitatiecommissie eventuele pluspunten kan toekennen. Besturing bestaat uit drie onderdelen:

  • Plan: de corporatie heeft een goed in de organisatie en omgeving verankerd professioneel planningsproces.
  • Check: de corporatie checkt dat zij doet wat zij zich voorneemt.
  • Act: de corporatie stuurt actief bij indien er afwijkingen ten opzichte van het plan worden geconstateerd.