Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Vier van de vijf leden zijn benoemd op voordracht van de oprichters:

Rooster van aftreden

Naam

Voordracht

Start 1e termijn

Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

ir. G.C.F.M. (Staf) Depla (voorzitter) - 03-12-2018 03-12-2022  
mw. dr. ir. I. (Ineke) Mastenbroek (vice-voorzitter) Aedes 01-09-2011 01-09-2015 01-09-2019
N.T. (Nathan) Stukker MSc (lid) VNG 01-11-2015 01-11-2019  
dr. W.P. (Wouter) Beekers (lid) Woonbond 01-06-2017 01-06-2021  
drs. S.J.L. (Bas) van der Velde (lid) VTW 01-01-2018 01-01-2022