Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Vier van de vijf leden zijn benoemd op voordracht van de oprichters:

  • dr. S.P.M. de Waal (voorzitter)
  • drs. L.A.M. van Halder (vice-voorzitter)
  • mw. dr. ir. I. Mastenbroek (lid)
  • N.T. Stukker MSc (lid)
  • dr. W.P. Beekers (lid)

Rooster van aftreden

Naam

Voordracht

Start 1e termijn

Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

dr. S.P.M. de Waal VTW 01-10-2009 01-10-2013 01-10-2017*
drs. L.A.M. van Halder - 01-11-2016 01-11-2020  
dr. ir. I. Mastenbroek Aedes 01-09-2011 01-09-2015 01-09-2019
N.T. Stukker MSc VNG 01-11-2015 01-11-2019  
dr. W.P. Beekers Woonbond 01-06-2017 01-06-2021  

 * In verband met bijzondere omstandigheden is de heer De Waal voor een tweede maal herbenoemd. Hij zal zijn lidmaatschap per 1 januari 2018 beëindigen. 
Per 1 januari 2018 zal drs. L.A.M. van Halder de voorzittersrol vervullen.