Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Vier van de vijf leden zijn benoemd op voordracht van de oprichters:

  • drs. L.A.M. van Halder (voorzitter)
  • mw. dr. ir. I. Mastenbroek (lid)
  • N.T. Stukker MSc (lid)
  • dr. W.P. Beekers (lid)
  • drs. S.J.L. van der Velde (lid)

Rooster van aftreden

Naam

Voordracht

Start 1e termijn

Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

drs. L.A.M. van Halder - 01-11-2016 01-11-2020  
dr. ir. I. Mastenbroek Aedes 01-09-2011 01-09-2015 01-09-2019
N.T. Stukker MSc VNG 01-11-2015 01-11-2019  
dr. W.P. Beekers Woonbond 01-06-2017 01-06-2021  
drs. S.J.L. van der Velde VTW 01-01-2018 01-01-2022