Woningstichting AlleeWonen houdt het eenvoudig maar is doeltreffend

Enkele concrete voorbeelden van de wijze waarop AlleeWonen vorm en inhoud geeft aan het betrekken van huurders.

Corporatie en huurders: allebei één stem
Bij een bepaald project moest er een keuze voor een aannemer gemaakt worden. De corporatie nodigde een aantal aannemers uit om hun plan te presenteren. Vervolgens hadden zowel de corporatie als de huurdersorganisatie allebei één stem die even zwaar woog in de keuze voor een aannemer. 

Van buiten naar binnen
AlleeWonen nodigt regelmatig huurders uit bij interne (team)ontwikkeltrajecten. De huurder is de spiegel voor het team en reflecteert op ideeën en plannen. Op deze manier zijn huurders ook betrokken bij interne organisatieontwikkeling. 

Marc van der Steen, manager Wonen bij AlleeWonen, over de relatie met huurders:
“Het gaat vooral om aandacht geven en de huurder serieus te betrekken. We vinden de huurders een belangrijke gesprekspartner en dat laten we ook merken. De huurder betrekken doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

  • Bij vergaderingen met de huurdersorganisatie is ook de bewonerscommissaris uit de RvC regelmatig aanwezig.
  • De huurdersorganisatie leest vooraf mee bij grote communicatie-uitingen richting huurders. Dit doen we om te toetsen of het bericht te volgen is en of we niet te veel in vaktaal spreken.
  • Bij een renovatieproject hebben we de huurder laten kiezen of zij label A of label B wilden. We wilden eigenlijk naar label A, maar de huurders die voor label B kozen, hadden daar goede argumenten voor.”


Adviesaanvraag komt niet uit de lucht vallen

Bij de herziening van het huurbeleid heeft AlleeWonen ruim van te voren de huurdersorganisatie geïnformeerd over de herziening. Vervolgens heeft de corporatie helder gecommuniceerd welke uitgangspunten vast stonden en op welke gebieden de huurders mee konden denken. AlleeWonen heeft gemotiveerd aangegeven welke input wel en niet is overgenomen en vervolgens de huurdersorganisatie formeel om advies gevraagd. Op deze manier kwam de adviesaanvraag niet uit de lucht vallen.

Wijkgesprekken
Bij renovatieprojecten gaat de corporatie met huurders in gesprek, op een eenvoudige manier. Er wordt bijvoorbeeld een bijeenkomst in het complex georganiseerd of medewerkers gaan bij de huurders langs. AlleeWonen gaat vooraf bij bewoners na wat zij belangrijk vinden en wat er volgens hen moet gebeuren.

“De formele bewonersparticipatie via de huurdersorganisatie en de informele participatie via bijvoorbeeld wijkgesprekken zijn twee dingen die los van elkaar staan qua inhoud, maar qua houding en gedrag hetzelfde beogen. We nodigen huurders op verschillende niveaus en voor verschillende activiteiten uit om gesprekspartner van ons te zijn.”


Je hoeft het niet altijd eens te zijn
Adviezen van huurders worden niet altijd overgenomen. Volgens de corporatie hoef je het ook niet altijd met elkaar eens te zijn. Het gaat er om dat je helder communiceert welke adviezen je wel en niet overneemt, en waarom. Je laat zien dat je input serieus neemt, dat is het belangrijkste.

Klik hier om het visitatierapport van Allee Wonen te openen.