Nieuws

Woonstichting Valburg: Praten over de gemeenschappelijke basis

27-06-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Voor een corporatie van deze omvang, ongeveer 1.218 woningen, doet Woonstichting Valburg veel en legt ze de lat hoog, misschien soms wel te hoog. Woonstichting Valburg is ambitieus en kiest niet voor de gemakkelijkste weg. In deze visitatie en het experiment heeft ze zich kwetsbaar opgesteld en zich...

Lees verder

Participerend visiteren in het netwerk werkt voor woCom

27-06-2018

In 2017 stond voor de Zuidoost-Brabantse woningcorporatie woCom uit regio Helmond de vierjaarlijkse visitatie op het programma. Samen met visitatiebureau Raeflex besloot woCom gebruik te maken van de experimenteerruimte van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN). Er is gekeken  hoe de woningcorporatie met andere partijen in de praktijk samenwerkt om...

Lees verder

Reflectie op het verantwoordingsarrangement voor corporaties

27-06-2018

In het tijdschrift Ruimte+Wonen geeft Jos Koffijberg een reflectie op het verantwoordingsarrangement voor corporaties, onder de titel "Het kind en het badwater". Eind 2014 presenteerde de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties haar kritische analyse van de corporatiesector. Ze hield een pleidooi voor een sterker besef van 'maatschappelijke dienstbaarheid', meer transparantie en een aanscherping...

Lees verder

Uitgebreid aandacht voor rol huurders bij visitatie in Woonbond blad

13-06-2018

In het magazine van de Woonbond, Huurpeil, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rol van huurders bij de visitatie van hun woningcorporatie. En hoe visitatie kan helpen bij het gesprek over de prestaties van de woningcorporatie. Dit jaar zijn er bijna honderd corporaties aan de beurt voor een visitatie. Hoe...

Lees verder

Maaskant Wonen in Stein (sinds 1-1-2018 Zaam wonen): Lokaal verankerd met korte lijnen naar huurders en andere belanghouders

07-06-2018

Visitatieperiode 2013 - 2016 Wat de visitatiecommissie is opgevallen, is het beeld van een corporatie die al jaren stabiel is en zich op een solide wijze inzet voor de volkshuisvesting in het werkgebied. Maaskant Wonen is er, terecht, trots op dat ´men goed onderhouden woningen heeft voor een betaalbare prijs´....

Lees verder

Patrimonium in Urk: pakt haar rol in goede samenwerking met belanghouders

04-06-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Patrimonium staat bij haar belanghouders bekend als een betrouwbare partner die actief opkomt voor de belangen van de sociale doelgroep in Urk en midden in de samenleving staat. De corporatie wordt hierop herkend en erkend. Patrimonium heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij haar verantwoordelijkheid en rol...

Lees verder

Corporaties Tiwos en Zayaz delen positieve ervaringen na visitatie-experiment

14-05-2018

"Corporaties Tiwos en Zayaz delen positieve ervaringen na visitatie-experiment", zo hebben zij laten weten in een gezamenlijk bericht na afsluiting van het visitatie-experiment gericht op vernieuwing van het maatschappelijk gesprek. Momenteel worden ook andere ervaringen geïnventariseerd en vinden evaluatiegesprekken plaats. En binnenkort start een tweede serie experimenten.  Woningcorporaties die in 2018...

Lees verder

Tiwos: Tilburgs in hart en nieren

14-05-2018

Visitatieperiode 2012-2016 “Wat doet ze ongelooflijk veel in Tilburg en hoe verbonden is Tiwos met de stad en haar inwoners”, met deze zin opent de commissie de recensie. In de afgelopen vijf jaar zijn er veel wijken ingrijpend vernieuwd, is er gerenoveerd en is er een grote stap gemaakt om...

Lees verder

Corporaties Tiwos en Zayaz delen positieve ervaringen na visitatie-experiment

14-05-2018

"Corporaties Tiwos en Zayaz delen positieve ervaringen na visitatie-experiment", zo hebben zij laten weten in een gezamenlijk bericht na afsluiting van het visitatie-experiment gericht op vernieuwing van het maatschappelijk gesprek. Momenteel worden ook andere ervaringen geïnventariseerd en vinden evaluatiegesprekken plaats. En binnenkort start een tweede serie experimenten.  Woningcorporaties die in 2018...

Lees verder