Nieuws

Woningstichting Putten: betrokken, consequent en daadkrachtig

18-07-2018

Visitatierapport 2014-2017 Woningstichting Putten is in de gemeente Putten een belangrijke, betrokken en toegankelijke woningcorporatie. De corporatie heeft als enige corporatie haar bezit in Putten en dat schept verantwoordelijkheid: men wil er echt zijn voor de Puttenaren. Bij de uitvoering van de prestaties wordt een pragmatische insteek gehanteerd die goed...

Lees verder

Oosterpoort: betrokken maatschappelijke organisatie

16-07-2018

Visitatieperiode 2014 – 2017 Oosterpoort heeft tijdens de visitatieperiode laten zien betrokken te zijn bij de maatschappelijke vraagstukken van de afgelopen jaren. De organisatie is onder meer begaan met het verduurzamingsvraagstuk, de betaalbaarheid van het wonen en de instroom van vluchtelingen. Oosterpoort signaleert het probleem, heeft visie en doet er...

Lees verder

Woningbouwvereniging Maarn: Kleine dorpscorporatie met groot uithoudingsvermogen

13-07-2018

Visitatieperiode 2012 – 2017 Ondanks de kleine schaal en de relatief beperkte omvang van de opgave heeft Woningbouwvereniging Maarn zich laten kennen als een actieve sociale verhuurder met een uitstekend beheer, met een veeleisende woningverbetering (van monumentaal bezit), die actief zoekt naar (schaarse) kansen voor nieuwbouw, die echter steeds niet...

Lees verder

GroenWest: op weg naar een excellente organisatie

09-07-2018

Visitatieperiode 2014-2017 ‘Een goed maatschappelijk presterende corporatie’, zo typeert de visitatiecommissie GroenWest. GroenWest heeft zich in de afgelopen vier jaar getransformeerd naar een krachtige en sterk lokaal verankerde corporatie met goede antennes voor de maatschappelijke opgaven. Hoewel de kantoren in de verschillende kernen in het werkgebied zijn gesloten, is dat...

Lees verder

Wocom: omslag gerealiseerd

05-07-2018

Visitatieperiode 2014-2017 WoCom is erin geslaagd om in de afgelopen vier jaar opnieuw een omslag te realiseren: van een zakelijke vastgoedgerichte organisatie naar een maatschappelijk gedreven netwerkpartner met een sterke focus op dienstverlening, een open, zelfkritische samenwerkingsgerichte organisatie. Een bruggenbouwer tussen systeem- en leefwereld.   BelanghoudersHuurdersorganisaties willen meer betrokken zijn...

Lees verder

Domijn: “hoe anders kan het zijn”

05-07-2018

Visitatieperiode 2014 – 2017 De visitatiecommissie heeft gezien en gevoeld dat er binnen Domijn op een andere manier gedacht en gewerkt wordt. Domijn heeft wezenlijke stappen gezet in de ontwikkeling van de visie waar de mensen van Domijn met elkaar voor staan. Het werken vanuit de collectieve ambitie betekent bij...

Lees verder

WoonFriesland: Grutsk!

05-07-2018

Visitatieperiode 2014 – 2017 De visitatiecommissie heeft WoonFriesland leren kennen als een buitengewoon ambitieus en daadkrachtig sociaal verhuurbedrijf. Het is knap hoe de organisatie een omslag heeft weten te maken die in alle geledingen van de corporatie is doorgevoerd en tegelijkertijd met minder mensen goede prestaties heeft weten te leveren. De...

Lees verder

Participerend visiteren in het netwerk werkt voor woCom

27-06-2018

In 2017 stond voor de Zuidoost-Brabantse woningcorporatie woCom uit regio Helmond de vierjaarlijkse visitatie op het programma. Samen met visitatiebureau Raeflex besloot woCom gebruik te maken van de experimenteerruimte van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN). Er is gekeken  hoe de woningcorporatie met andere partijen in de praktijk samenwerkt om...

Lees verder

Beter Wonen IJsselmuiden: ‘het gaat om de mensen’

27-06-2018

Visitatieperiode 2014 – 2017 Beter Wonen heeft de lijn en de kwaliteit die tijdens de vorige visitatie al zichtbaar was vastgehouden, sterker, wat de visitatiecommissie betreft is die nog beter geworden. “Bij het zien van de prestaties van Beter Wonen vlamt onze liefde voor kleinere corporaties weer op. De visitatiecommissie...

Lees verder