Nieuws

Woningbouwvereniging Gelderland: aanjager van initiatieven voor collectief wonen

15-03-2018

Woningbouwvereniging Gelderland, visitatieperiode 2013 – 2016 Belanghebbenden zijn heel tevreden en beschrijven WBVG met woorden als: volhardend, onorthodox, eigenwijs en democratisch, innovatief, betrokken, sociaal, niche-speler, professioneel, betrouwbaar en transparant. WBVG zet zich in voor groepen die collectief willen wonen in zelfbeheer. WBVG biedt haar expertise aan om bewonersgroepen te ondersteunen...

Lees verder

Rhiant - goed op weg naar nieuwe zakelijkheid

15-03-2018

Rhiant, visitatieperiode 2013 - 2016 De visitatiecommissie herkent in Rhiant een gedreven organisatie, die goed op weg is gegaan naar een ‘nieuwe zakelijkheid’. Inmiddels staat er een frisse en energieke organisatie klaar om in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een grote bijdrage te leveren aan de volkshuisvesting. Belanghebbenden vinden Rhiant zonder uitzondering...

Lees verder

Huis & Erf: Sterke lokale verankering aan de basis van goede maatschappelijke prestaties

05-03-2018

Huis & Erf, visitatieperiode 2013 - 2016 Als grote speler in de gemeente Meijerijstad heeft Huis & Erf een grote verantwoordelijkheid, waaraan zij goed invulling heeft gegeven. Zij krijgt in deze visitatie opnieuw ruime voldoendes van haar belanghebbenden, maar laat tevens zien serieus werk gemaakt te hebben van de verbeterpunten...

Lees verder

Woongoed Middelburg: doordacht, efficiënt en koersvast

26-02-2018

Woongoed Middelburg, visitatieperiode 2013 - 2016 De kern van Woongoed Middelburg: sobere, doelmatige huisvesting voor mensen met weinig inkomen. Een gezonde financiële huishouding is de basis. Naar het oordeel van de visitatiecommissie is Woongoed Middelburg in deze koers zeer vasthoudend, duidelijk en consequent. Belanghebbenden waarderen het dat Woongoed Middelburg deze...

Lees verder

Woningstichting Leusden: betrouwbaar, betrokken en goed bestuurd

19-02-2018

Woningstichting Leusden, visitatieperiode 2013-2016 Het is goed wonen in Leusden, Woningstichting Leusden (WSL) is een gewaardeerde partner waarin gemeente en huurders volledig vertrouwen hebben. Er is een gezonde bedrijfsvoering en financiën en de governance is op orde, zo blijkt uit het visitatierapport over de jaren 2014-2017. Woningstichting Leusden deed mee...

Lees verder