Nieuws

Patrimonium in Urk: pakt haar rol in goede samenwerking met belanghouders

04-06-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Patrimonium staat bij haar belanghouders bekend als een betrouwbare partner die actief opkomt voor de belangen van de sociale doelgroep in Urk en midden in de samenleving staat. De corporatie wordt hierop herkend en erkend. Patrimonium heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij haar verantwoordelijkheid en rol...

Lees verder

Tiwos: Tilburgs in hart en nieren

14-05-2018

Visitatieperiode 2012-2016 “Wat doet ze ongelooflijk veel in Tilburg en hoe verbonden is Tiwos met de stad en haar inwoners”, met deze zin opent de commissie de recensie. In de afgelopen vijf jaar zijn er veel wijken ingrijpend vernieuwd, is er gerenoveerd en is er een grote stap gemaakt om...

Lees verder

Woonstichting De Marken: betrokken en verankerd in de samenleving

07-05-2018

Visitatieperiode 2013-2016 De commissie vindt dat De Marken een efficiënt werkende, financieel gezonde en beleidsrobuuste corporatie is, verankerd in de samenleving met een duidelijke regionale volkshuisvestelijke opgave. De visitatiecommissie is onder de indruk van de professionaliteit van De Marken – mede met het oog op de grootte van de organisatie...

Lees verder

WUTA: lokaal bekend en gewaardeerd

25-04-2018

Visitatieperiode 2013-2016 Wuta laat zich karakteriseren als een (kleine) beheerorganisatie, die goed ingevoerd is in de lokale woningmarkt en die in staat is gebleken pas op de plaats te maken. Zij kiest voor een goed betaalbare woningvoorraad en slaagt daar volgens de belanghebbenden – met name de huurders – heel...

Lees verder

St. Joseph: mensgericht, maatwerk en ‘terug naar de bedoeling’

22-04-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Niet de regels staan centraal, maar de bedoeling achter de regels. Belanghebbenden zien dit terug doordat de corporatie meer naar buiten treedt. Waar dat nodig is, wordt vaker naar een maatwerkoplossing gezocht. St. Joseph wil graag als een ‘outreachende’ corporatie bekend staan en dit wordt door belanghebbenden herkend....

Lees verder

3B wonen: passend en dichtbij; lokaal verankerd en goed presterend

09-04-2018

Visitatieperiode 2013 - 2016 De visitatiecommissie heeft 3B Wonen leren kennen als een professionele en efficiënte corporatie, tevreden belanghebbenden en goede volkshuisvestelijke prestaties. De Kernwaarden ‘betrokken, betrouwbaar en dichtbij’ zijn bepalend voor het handelen van 3B Wonen en herkenbaar voor de belanghebbenden. De feitelijke prestaties verdienen meer maatschappelijke legitimatie. Het...

Lees verder

WoonGenoot: compleet, toegewijd en zonder franje

30-03-2018

WoonGenoot, visitatieperiode 2014-2017 WoonGenoot is in Nijmegen een relatief kleine, betrouwbare en ijverige sociale verhuurder met een relatief jong en hoogwaardig bezit. Zij heeft een ‘sociaal hart’, is zonder poeha inhoudelijk gedreven en lokaal geworteld. Voor WoonGenoot is de huurder de maatstaf voor al haar handelen.  In de organisatie zijn...

Lees verder

Vivare: “Rentmeester met grote denkkracht”

26-03-2018

Vivare, visitatieperiode 2013 – 2016 Vivare heeft een uitstekende financiële positie en is een degelijke en ook enigszins behoudende corporatie, passend bij een rol als rentmeester. Waardecreatie staat centraal. Vivare kan nog wel stappen maken in het betrekken van de belanghebbenden bij de ontwikkeling van haar beleid. Visitatiecommissie: “Er zit...

Lees verder

Zayaz: “de bedoeling waargemaakt”

20-03-2018

Zayaz, Visitatieperiode 2013 – 2016 In de vorige visitatieperiode bleek dat een werkwijze met veel controle en veel regels kennelijk onvoldoende garantie gaf dat het goed ging. De RvC en bestuurder van Zayaz hebben in die periode een dappere keuze gemaakt. Ze gingen niet voor nog meer regels en nog...

Lees verder