Nieuws

De Leeuw van Putten: zegt wat zij doet en doet wat zij zegt

30-07-2018

Visitatieperiode 2014-2017 De commissie is van oordeel dat De Leeuw van Putten een echte sociale woningbouwcorporatie is met een goed oog voor een degelijke verhouding tussen financiën en bezit, binnen- en buitenwereld. Met haar sterke focus op de financiële gezondheid, de positieve kasstroom en het afbouwen van de leningenportefeuille, waardoor...

Lees verder

Habeko wonen: ‘dorpencorporatie’

23-07-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Habeko wonen heeft duidelijk meerwaarde voor de volkshuisvestelijk sector in haar werkgebied en heeft een sterke focus op de volkshuisvestelijke prestaties van haar woningbezit in de kernen. Habeko wonen heeft haar nek meerdere malen ten positieve uitgestoken om de leefbaarheid en sociale coherentie in de kernen te waarborgen....

Lees verder

Vidomes: huis op orde, betaalbaarheid gewaarborgd

23-07-2018

Visitatieperiode 2014 - 2017   Vidomes zegt het verschil te willen maken en een thuis te willen bieden voor mensen die op de corporatie zijn aangewezen. Het is zichtbaar in de wijze waarop Vidomes experimenteert met de directe zeggenschap van huurders bij een renovatietraject. De afgelopen visitatieperiode is nog veel...

Lees verder

Woonopmaat: hier ben ik thuis

23-07-2018

Visitatieperiode 2014-2017   Woonopmaat past in de omgeving en bij haar huurders. De commissie ziet een no nonsens mentaliteit waarbij de corporatie vooral gefocust is op haar huurders. Tijdens de visitatieperiode was de opgave en de focus van Woonopmaat gericht op betaalbaarheid van wonen in de Noordelijke IJmond. Dit heeft...

Lees verder

deltaWonen: Ambitieus, Zakelijk en met een Sociaal Hart

23-07-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Bewust van haar plaats en rol in het werkgebied Zwolle, Kampen en Oldebroek neemt deltaWonen haar verantwoordelijkheid als grote sociaal huisvester serieus en maakt dat ook waar. De visitatiecommissie ziet deltaWonen als een professionele organisatie die zich door ontwikkelt, waar medewerkers de ruimte krijgen om zelf invulling te...

Lees verder

MaasDelta: Goede maatschappelijke prestaties en zakelijk en sociaal in balans

23-07-2018

Visitatieperiode 2014-2017 MaasDelta vindt een nieuwe balans tussen zakelijke en sociale belangen. Thema’s die van belang zijn voor de doelgroep zijn speerpunten in het beleid geworden: betaalbaarheid, herstructurering en duurzaamheid. Op alle drie deze terreinen laat Maasdelta mooie prestaties zien. Tegelijkertijd stelt Maasdelta de kwaliteit van de dienstverlening centraal in...

Lees verder

Woningstichting Sint Antonius van Padua: Gewaardeerde partner in Noordwijkerhout

20-07-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Zonder uitzondering is er bij alle partners zeer grote waardering voor Sint Antonius van Padua. Men looft de betrokkenheid, de oplossingsgerichtheid, de bereidheid tot samenwerken en de betrouwbaarheid. Men typeert Sint Antonius van Padua als een geziene organisatie en een uitstekend partner. Nu de gemeentelijke fusie (Noordwijkerhout en...

Lees verder

Woningstichting Voerendaal: betrokken, consequent en daadkrachtig

20-07-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Woningstichting Voerendaal is in de gemeente Voerendaal een relatief kleine, maar betrokken en toegankelijke woningcorporatie. De corporatie heeft een volkshuisvestelijk hart met een inhoudelijke drive en lokale wortels. Woningstichting Voerendaal stelt de huurder centraal en zet zich gepassioneerd in voor een goed beschikbare en betaalbare woningvoorraad.  Over de...

Lees verder

Woningstichting Putten: betrokken, consequent en daadkrachtig

18-07-2018

Visitatierapport 2014-2017 Woningstichting Putten is in de gemeente Putten een belangrijke, betrokken en toegankelijke woningcorporatie. De corporatie heeft als enige corporatie haar bezit in Putten en dat schept verantwoordelijkheid: men wil er echt zijn voor de Puttenaren. Bij de uitvoering van de prestaties wordt een pragmatische insteek gehanteerd die goed...

Lees verder