Nieuws

Grote uitdagingen in Groningen, Acantus is er klaar voor

15-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017 In de periode waarover deze visitatie gaat, is er bij Acantus en in haar omgeving veel veranderd. Voor Acantus maakte dat nog meer duidelijk dat de strategie en keuzes op het gebied van vastgoed niet helder waren. Er was geen basis om een goed onderbouwd bod te doen...

Lees verder

Rhenam Wonen: Veel ontwikkelingen schijnbaar moeiteloos opgevangen

09-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017   Op 1 januari 2016 is Rhenam Wonen ontstaan uit een fusie van de Rhenense Woningstichting en Woningbouwvereniging Amerongen. Een fusie met een financiële noodzaak voor Woningbouwvereniging Amerongen. Rhenam Wonen heeft de fusie op een voorbeeldige wijze, zo op het oog rimpelloos, gerealiseerd en staat er na de...

Lees verder

Arcade Mensen en Wonen: Een daadkrachtige en ontwikkelende corporatie: bouwproductie als speerpunt

09-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Arcade is een ambitieuze en zelfbewuste corporatie en de grootste verhuurder binnen de gemeente Westland, maar zij heeft tevens bezit in de gemeente Den Haag. Arcade is een ontwikkelende corporatie, die onder de economische crisis en de lage rentestanden een versnelling heeft ingezet ten aanzien van het realiseren...

Lees verder

Leystromen: er is veel werk verzet

08-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Op alle niveaus in de organisatie heeft de visitatiecommissie een gedrevenheid waargenomen om zich in te zetten voor de huurders en voor de organisatie. Het is deze gedrevenheid die ten grondslag ligt aan de grote stappen die Leystromen in de afgelopen periode heeft gezet en ook door alle...

Lees verder

Noordwijkse Woningstichting: grote verandering na de bestuurswisseling

07-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017 De Noordwijkse woningstichting bouwt na de bestuurswissel in 2016 actief en heeft met de gemeente vergaande afspraken voor de nieuwbouw op verschillende locaties in de komende jaren. Zowel gemeente, huurdersorganisatie als diverse andere maatschappelijk partijen geven aan dat ze actief betrokken zijn en worden bij de activiteiten van...

Lees verder

Woningstichting Maasdriel: relatief kleine corporatie met grote rol in Maasdriel

07-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Woningstichting Maasdriel is een relatief kleine, maar betrokken volkshuisvester in de gemeente Maasdriel. Woningstichting Maasdriel is als lokaal verankerde corporatie goed op de hoogte van de belangrijke thema’s in de woonvisie, en heeft zich goed ingezet om deze samen met de maatschappelijk partners op te pakken. Men is...

Lees verder

WBO Wonen: Betrokken, geworteld en terug naar de kerntaak

07-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017   WBO Wonen heeft op alle opgaven de prestaties geleverd die verwacht worden van een corporatie. Zij heeft daarbij eigen ambities geformuleerd en heeft de ambities onderbouwd met onderzoeken. Met name ten aanzien van het borgen van voldoende sociale huurwoningen en het passend huisvesten van de verschillende doelgroepen...

Lees verder

HeuvelrugWonen: zorgvuldige invulling, maar behoefte aan nieuwbouw is nog onveranderd groot

06-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017 HeuvelrugWonen is een traditionele woningcorporatie in de goede zin van het woord met rentmeesterschap hoog in het vaandel. Er is geen aandacht voor wat de afgelopen jaren “corporatievreemde activiteiten” is gaan heten. Er wordt zorgvuldig omgegaan met het geld dat door huurders is opgebracht. Bouwen voor de doelgroep...

Lees verder

Woningstichting Woensdrecht: Stevig verankerd in de gemeente Woensdrecht

01-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017 De woningstichting staat bij haar belanghouders bekend als een betrouwbare partner die midden in de samenleving staat, met een dienstverlening op een goed niveau. De corporatie wordt hierop herkend en erkend. Woningstichting Woensdrecht maakt zelfstandig wonen toegankelijk voor bewoners met een lager inkomen, in het bijzonder voor ouderen...

Lees verder