Nieuws

Woontij: een kleine sociale volkshuisvester, die tegen de grenzen van haar omvang aanloopt

22-01-2019

Visitatieperiode 2014-2017 Woontij vervult een cruciale rol op Texel en de gemeente Texel is uitermate tevreden over de activiteiten van Woontij met een zichtbaar kloppend sociaal hart. Woontij houdt met de toekomstige krimpstatus voor de kop van Noord-Holland op Texel rekening door verplaatsbare woningen te plannen en te bestellen, gecombineerd...

Lees verder

Woonstede: ontwikkelt zich en is een lerende organisatie

21-01-2019

Visitatieperiode 2014-2017 De huurder staat voor Woonstede bovenaan. Bij alle afwegingen wordt bekeken wat de consequentie is voor de huurder. Dit doet Woonstede met een goed onderbouwd beleid. De processen zijn goed ingericht en hier wordt actief op gestuurd. Woonstede is een organisatie die zichzelf constant wil verbeteren, alleen is...

Lees verder

Woonpalet: goed wonen: nu en in de toekomst

18-01-2019

Visitatieperiode 2014-2017 De visitatiecommissie is onder de indruk van de professionaliteit van Woonpalet – mede met het oog op de grootte van de organisatie - en heeft geconstateerd dat de corporatie de zaken goed op orde heeft. Woonpalet is een enthousiaste, betrouwbare en transparante samenwerkingspartner. Ze staat open voor vernieuwingen...

Lees verder

Pré Wonen: “Jullie zijn het beste bedrijf dat ik ken, jullie maken woningen weer mooi”

02-12-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Pré Wonen heeft een uitdagende periode doorstaan waar het gaat om de interne organisatie. Tegelijk zijn alle geïnterviewde belanghebbenden het erover eens dat Pré Wonen de goede dingen doet. De organisatie wordt gezien als open, betrouwbaar, sociaal, lokaal gebonden en met oog voor haar huurders. Dat laatste is...

Lees verder

Lek en Waard Wonen: potentie om door te groeien naar een excellente organisatie

22-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017 De kracht van Lek en Waard Wonen is dat zij een lokaal betrokken corporatie is en een goede binding heeft met haar huurders. De commissie constateert dat in alles wat de corporatie doet de lokale volkshuisvestelijke opgaven in de kernen van de gemeente Molenwaard centraal staan. Lek en...

Lees verder

Ressort Wonen: proactief, kleinschalig, betrokken en bereikbaar

19-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017 De visitatiecommissie heeft Ressort Wonen leren kennen als een professionele en efficiënte corporatie, tevreden belanghebbenden en goede volkshuisvestelijke prestaties. De visitatiecommissie is onder de indruk van de professionaliteit van Ressort Wonen – mede met het oog op de grootte van de organisatie - en heeft geconstateerd dat de...

Lees verder

WoonInvest: een stapje terugzetten om beter te kunnen springen

18-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017 WoonInvest staat sinds november 2016 niet meer onder verscherpt toezicht van de Aw en valt sinds juni 2017 weer onder het Regulier Beheer van WSW. De visitatiecommissie is van mening dat de aanzienlijke en doeltreffende verbetermaatregelen die zijn getroffen, op zichzelf nog geen bewijs zijn voor een goede...

Lees verder

Woningbelang: doelmatig, betrokken en professioneel

18-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017   Woningbelang heeft goede prestaties geleverd. De opgaven worden over het algemeen ruim voldoende tot goed uitgevoerd en de ambities sluiten goed aan op deze opgaven. Woningbelang komt over als een professionele organisatie die doelmatigheid hoog in het vaandel heeft staan. Alle medewerkers hebben een LEAN-training gevolgd en...

Lees verder

ZOwonen: een corporatie in ontwikkeling

18-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017 ZOwonen heeft de afgelopen 7,5 jaar continu aan de interne organisatie gewerkt. De visitatiecommissie begrijpt de achterliggende redenen, onder meer personele wisselingen, en ziet ook duidelijke veranderingen en verbeteringen. Nu is echter ook de tijd aangebroken de interne afstemmingen achter te laten en de aandacht vol op de...

Lees verder