Nieuws

De Gemeenschap: Van beheerder naar actieve sociale investeerder

22-09-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Belanghebbenden kenschetsten De Gemeenschap tot 2013 als ‘een goede beheerder’. Ondertussen wordt De Gemeenschap ondertussen geschetst als een actieve sociale investeerder, met een grote ambitie en slagkracht. Alle belanghebbenden waarderen deze omslag en De Gemeenschap als positief. Ook de visitatiecommissie is onder de indruk geraakt van de wijze...

Lees verder

Stek Wonen: gezonde, kritische en constructieve partner voor haar omgeving

22-09-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Stek is in de afgelopen vier jaar een organisatie geworden die zich nadrukkelijker tot de huurder als klant verhoudt. Met de focus op betaalbaarheid en beschikbaarheid, de introductie van klantwaarden, de investeringen in de woningvoorraad en aandacht voor de kosten van de eigen organisatie, laat Stek zien er...

Lees verder

Woonstichting Vryleve: lokaal verbonden en op zoek naar vernieuwing

20-09-2018

Visitatieperiode 2014-2017 De visitatiecommissie ziet een lokaal gewortelde, zelf bewust en soms ook wat eigenzinnige corporatie die ruim voldoende invulling geeft aan haar verantwoordelijkheden. Als uitdaging voor de toekomst ziet de commissie daarom het bewaken van een gezond evenwicht tussen het enerzijds behouden van eigenheid van de dorpen door het...

Lees verder

Mooiland: een andere strategie

20-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017 De visitatiecommissie is onder de indruk geraakt van de koerswijziging die eind 2016 zijn beslag kreeg en de wijze waarop vervolgens de organisatie en haar organen de gewenste transitie in gingen. Die koerswijziging hield in dat Mooiland een volwaardige woningcorporatie wil zijn in Noordoost-Brabant: herkenbaar, aanspreekbaar en bereikbaar...

Lees verder

Grote uitdagingen in Groningen, Acantus is er klaar voor

15-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017 In de periode waarover deze visitatie gaat, is er bij Acantus en in haar omgeving veel veranderd. Voor Acantus maakte dat nog meer duidelijk dat de strategie en keuzes op het gebied van vastgoed niet helder waren. Er was geen basis om een goed onderbouwd bod te doen...

Lees verder

Rhenam Wonen: Veel ontwikkelingen schijnbaar moeiteloos opgevangen

09-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017   Op 1 januari 2016 is Rhenam Wonen ontstaan uit een fusie van de Rhenense Woningstichting en Woningbouwvereniging Amerongen. Een fusie met een financiële noodzaak voor Woningbouwvereniging Amerongen. Rhenam Wonen heeft de fusie op een voorbeeldige wijze, zo op het oog rimpelloos, gerealiseerd en staat er na de...

Lees verder

Arcade Mensen en Wonen: Een daadkrachtige en ontwikkelende corporatie: bouwproductie als speerpunt

09-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Arcade is een ambitieuze en zelfbewuste corporatie en de grootste verhuurder binnen de gemeente Westland, maar zij heeft tevens bezit in de gemeente Den Haag. Arcade is een ontwikkelende corporatie, die onder de economische crisis en de lage rentestanden een versnelling heeft ingezet ten aanzien van het realiseren...

Lees verder

Leystromen: er is veel werk verzet

08-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Op alle niveaus in de organisatie heeft de visitatiecommissie een gedrevenheid waargenomen om zich in te zetten voor de huurders en voor de organisatie. Het is deze gedrevenheid die ten grondslag ligt aan de grote stappen die Leystromen in de afgelopen periode heeft gezet en ook door alle...

Lees verder

Noordwijkse Woningstichting: grote verandering na de bestuurswisseling

07-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017 De Noordwijkse woningstichting bouwt na de bestuurswissel in 2016 actief en heeft met de gemeente vergaande afspraken voor de nieuwbouw op verschillende locaties in de komende jaren. Zowel gemeente, huurdersorganisatie als diverse andere maatschappelijk partijen geven aan dat ze actief betrokken zijn en worden bij de activiteiten van...

Lees verder