Nieuws

Participerend visiteren in het netwerk werkt voor woCom

27-06-2018

In 2017 stond voor de Zuidoost-Brabantse woningcorporatie woCom uit regio Helmond de vierjaarlijkse visitatie op het programma. Samen met visitatiebureau Raeflex besloot woCom gebruik te maken van de experimenteerruimte van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN). Er is gekeken  hoe de woningcorporatie met andere partijen in de praktijk samenwerkt om...

Lees verder

Corporaties Tiwos en Zayaz delen positieve ervaringen na visitatie-experiment

14-05-2018

"Corporaties Tiwos en Zayaz delen positieve ervaringen na visitatie-experiment", zo hebben zij laten weten in een gezamenlijk bericht na afsluiting van het visitatie-experiment gericht op vernieuwing van het maatschappelijk gesprek. Momenteel worden ook andere ervaringen geïnventariseerd en vinden evaluatiegesprekken plaats. En binnenkort start een tweede serie experimenten.  Woningcorporaties die in 2018...

Lees verder

Oproep voor deelname aan nieuw visitatie-experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk' en uitnodiging voor inspiratiebijeenkomst op dinsdag 22 mei 2018

03-04-2018

Als uw woningcorporatie in 2018 of begin 2019 gevisiteerd gaat worden heeft u mogelijk belangstelling voor deelname aan het experiment. Graag informeren we u over en betrekken we u bij het visitatie-experiment ‘de kracht van het lokale woonnetwerk’.    Uitnodiging: kom naar de inspiratiebijeenkomst! Als u inderdaad belangstelling heeft voor het...

Lees verder

woCom en Raeflex kiezen in experiment voor ‘participerend visiteren’

21-11-2017

Woningcorporatie woCom uit Someren en Raeflex geven een bijzonder accent aan het visitatie-experiment 'Vernieuwing maatschappelijk gesprek' van SVWN. Onder de noemer 'participerend visiteren' schuift de visitatiecommissie aan bij verschillende bijeenkomsten van de corporatie met haar belanghebbenden rond enkele specifieke, inhoudelijke thema’s. Doel daarvan is om zo een goed (beter) beeld...

Lees verder

Visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’ komt op stoom

21-09-2017

Nieuwe deelnemers experiment Na Tiwos uit Tilburg en Zayaz uit Den Bosch gaan dit najaar nog meer corporaties van start met ‘hun’ visitatie-experiment. Het gaat daarbij om Woningstichting Leusden, Woningstichting Valburg uit Zetten (Gld), Tablis Wonen uit Sliedrecht. Ook BeterWonen IJsselmuiden sluit vermoedelijk op korte termijn bij de twee laatstgenoemden...

Lees verder

Eerste visitatie-experiment gaat van start

12-07-2017

Tiwos (Tilburg) en Zayaz (Den Bosch) zijn de eerste corporaties die starten met het visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’. Dit experiment, een initiatief van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN), is erop gericht de betrokkenheid van belanghebbenden bij visitatie verder te versterken en zo de toegevoegde waarde van visitatie te vergroten....

Lees verder

Impressieverslag inspiratiebijeenkomst Visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’, 5 april 2017

18-04-2017

De Hooiberg in De Landgoederij te Bunnik vormde het aangename decor van de inspiratiebijeenkomst van het visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’ op woensdag 5 april 2017. Gedurende de lunch verzamelden de deelnemers zich voor wat een boeiende en levendige bijeenkomst zou blijken te zijn. Vele (oude) bekenden en nieuwe toetreders van...

Lees verder

Visitatie-experiment 'vernieuwing maatschappelijk gesprek'

16-02-2017

SVWN start een visitatie-experiment waarin wordt onderzocht hoe de betrokkenheid en rol van huurders, gemeenten en andere belanghebbenden van corporaties bij visitatie versterkt kunnen worden. In het experiment worden twee hoofdlijnen verkend: vergroting van de maatschappelijke waarde van visitatie door versterking van de inbreng van belanghebbenden enerzijds, en onderzoek naar...

Lees verder