Nieuws

Woonbond symposium 2015: SVWN was er bij!

29-05-2015

Op 29 mei 2015 vond het jaarlijkse symposium van de Woonbond plaats. SVWN bemenste een van de lunchtafels, waar de deelnemers aan de dag tijdens een lunch bijgepraat werden over visitaties van woningcorporaties. Meer informatie vindt u op de website van de Woonbond.

Lees verder

Visitaties krijgen wettelijke grondslag

24-03-2015

Met ingang van 1 juli 2015 krijgt de visitatie van woningcorporaties een wettelijke grondslag. Op die datum treedt de nieuwe Woningwet in werking, nu de Eerste Kamer op 17 maart 2015 heeft ingestemd met het wetsvoorstel daartoe (de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting). De nieuwe Woningwet bepaalt in art. 53a dat...

Lees verder

Jos Koffijberg per 1-1-2015 directeur-bestuurder SVWN

11-12-2014

Met ingang van 1 januari 2015 is dr. J.J. (Jos) Koffijberg MPA (1967) benoemd tot directeur-bestuurder van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Jos was hoofd Onderzoek bij Nicis Institute en Platform31. Daarvoor werkte hij tien jaar in beleids- en managementfuncties bij het ministerie van VROM. Hij begon zijn loopbaan...

Lees verder

Introductie methodiek 5.0

01-04-2014

Op dinsdag 1 april 2014 heeft de SVNW de vernieuwde visitatiemethodiek 5.0 gepresenteerd aan ruim 50 corporatiedirecteuren en vertegenwoordigers van de oprichtende partijen VTW, Aedes, de Woonbond, ministerie van BZK en de VNG. Na introductie van de nieuwe methodiek door dr. Diana de Jong, directeur van de SVWN en een...

Lees verder

Dr. ir. Willem Buunk nieuw lid accreditatiecommissie

23-05-2013

Per 1 juni 2013 is Willem Buunk lid van de accreditatiecommissie. Hij neemt de plaats in van Steven de Waal en Hugo Priemus, die deze functie tijdelijk vervulden. Willem Buunk is opgeleid als planoloog aan de Wageningen Universiteit (1995) en gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2003). Hij heeft gewerkt...

Lees verder

TU-rapport Vijf jaar corporatievisitaties: balanceren tussen verantwoorden en leren

30-08-2012

Op 29 augustus is op een zeer druk bezocht symposium het onderzoek van de TU-Delft gepresenteerd. Het rapport en de samenvatting die daar zijn uitgereikt kunt downloaden.

Lees verder

Visitaties worden bij wet verplicht

04-07-2012

Op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer het amendement aangenomen dat visitatie voor alle corporaties wettelijk verplicht maakt. Lees hier de tekst van het amendement.

Lees verder