Nieuws

Onderzoek Aedes en VTW: visitatie heeft meerwaarde én vraagt vernieuwing

06-02-2018

Aedes en de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) hebben onder hun leden een enquête gehouden over het visitatiestelsel. De belangrijkste conclusie is dat visitatie volgens een ruime meerderheid van de corporaties nog steeds toegevoegde waarde heeft, maar wel verbetering behoeft. Hoewel de meerderheid van de corporaties vindt dat visitatie zich...

Lees verder

Paul Zevenbergen lid College van Deskundigen SVWN

15-01-2018

De Raad van Toezicht van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland heeft drs. R.P. (Paul) Zevenbergen benoemd tot lid van het College van Deskundigen van de stichting, met ingang van 1 januari 2018. Het College van Deskundigen adviseert het bestuur van SVWN over het visitatiestelsel, in het bijzonder over de ontwikkeling en...

Lees verder

Bas van der Velde lid Raad van Toezicht SVWN op voordracht VTW

15-01-2018

Met ingang van 1 januari 2018 is drs. S.J.L. (Bas) van der Velde benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). De benoeming is, conform de statuten van SVWN, gebeurd op voordracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).Bas van der Velde...

Lees verder

Afscheid Steven de Waal

02-01-2018

Per 1 januari 2018 hebben we afscheid genomen van Steven de Waal. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van SVWN heeft hij zich maar liefst acht jaar met veel energie ingezet voor het visitatiestelsel, waarvan hij in hoge mate ook de architect was. Hij was voorzitter van de zgn....

Lees verder

Aw en SVWN stemmen werkzaamheden op elkaar af

27-11-2017

Om de verantwoordingslast voor corporaties te beperken, hebben de Aw en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) afspraken gemaakt over het benutten van elkaars gegevens, de planning van toezichts- en visitatie-activiteiten en de taakverdeling op termijn. Complementariteit en gebruik maken van elkaars inzichten zijn daarbij de uitgangspunten.   Governance in...

Lees verder

SVWN zoekt nieuw lid RvT (op voordracht van de VTW)

17-11-2017

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Binnen haar Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor een                                                                                                                                     lid van de Raad van Toezicht op voordracht van...

Lees verder

Nieuwe wegen voor visitatie op goed bezocht symposium

28-09-2017

Tien jaar visitatie woningcorporaties was aanleiding voor de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) voor het organiseren van een symposium over maatschappelijk verantwoorden. Op woensdag 27 september jl. waren ca. 180 bezoekers aanwezig vanuit alle geledingen van de volkshuisvesting: bestuurders van corporaties, commissarissen, huurders(organisaties), wethouders, visitatoren en diverse vertegenwoordigers vanuit universiteiten...

Lees verder

Wijzigingen visitatie na de Veegwet

27-06-2017

De ‘Veegwet wonen’ die op 1 juli 2017 in werking treedt, brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor de visitatie van woningcorporaties. De  belangrijkste zijn: het moment waarop een corporatie gevisiteerd moet zijn; de handhaving; het aanvragen van uitstel. Wanneer moet een corporatie gevisiteerd zijn? De Woningwet en de...

Lees verder

Wouter Beekers lid Raad van Toezicht SVWN op voordracht Woonbond

29-05-2017

Met ingang van 1 juni 2017 is Wouter Beekers benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). De benoeming is, conform de statuten van SVWN, gebeurd op voordracht van de Nederlandse Woonbond. Wouter Beekers houdt zich al jarenlang bezig met sociaaleconomische vraagstukken. In...

Lees verder