Nieuws

Levendig gesprek over visitatie nieuwe stijl

21-11-2018

Gisteren sprak SVWN met commissarissen, huurdersvertegenwoordigers, wethouders en corporatiebestuurders over de vernieuwing van de visitatie van woningcorporaties. Dat gebeurde aan de hand van de recent uitgebrachte position paper van SVWN en de ervaringen uit visitatie-experimenten. Visitatie als peilstok voor de maatschappelijke prestaties blijkt zeer de moeite waard! SVWN organiseert dit...

Lees verder

Staf Depla voorzitter Raad van Toezicht SVWN

15-11-2018

Met ingang van 3 december 2018 is Staf Depla benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Hij volgt Leon Van Halder op, die de voorzittersfunctie per diezelfde datum beëindigt. Staf Depla (1960) was van 2010 tot en met mei dit jaar wethouder...

Lees verder

Position paper 'Visitatie nieuwe stijl'

16-10-2018

SVWN heeft een position paper ‘Visitatie nieuwe stijl’ opgesteld. Daarin schetsen we de toekomstige ontwikkelingsrichting voor visitatie. We hebben goed geluisterd naar corporaties, commissarissen, huurders, gemeenten en toezichthouders en eerste lessen getrokken uit de visitatie-experimenten. In een visitatie staat maatschappelijke waarde (public value) centraal: doet een corporatie de goede dingen,...

Lees verder

Essay NSOB: het ‘verantwoordingslandschap’ voor woningcorporaties

12-10-2018

Op verzoek van SVWN heeft prof. dr. Martijn van der Steen met enkele collega’s een essay geschreven waarin hij reflecteert op het instrument van maatschappelijke visitatie van woningcorporaties. Vertrekkend vanuit de kennis over ‘public value’ reikt hij een denkkader aan dat betekenis heeft voor de inrichting van het gehele bouwwerk...

Lees verder

Participerend visiteren in het netwerk werkt voor woCom

27-06-2018

In 2017 stond voor de Zuidoost-Brabantse woningcorporatie woCom uit regio Helmond de vierjaarlijkse visitatie op het programma. Samen met visitatiebureau Raeflex besloot woCom gebruik te maken van de experimenteerruimte van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN). Er is gekeken  hoe de woningcorporatie met andere partijen in de praktijk samenwerkt om...

Lees verder

Reflectie op het verantwoordingsarrangement voor corporaties

27-06-2018

In het tijdschrift Ruimte+Wonen geeft Jos Koffijberg een reflectie op het verantwoordingsarrangement voor corporaties, onder de titel "Het kind en het badwater". Eind 2014 presenteerde de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties haar kritische analyse van de corporatiesector. Ze hield een pleidooi voor een sterker besef van 'maatschappelijke dienstbaarheid', meer transparantie en een aanscherping...

Lees verder

Uitgebreid aandacht voor rol huurders bij visitatie in Woonbond blad

13-06-2018

In het magazine van de Woonbond, Huurpeil, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rol van huurders bij de visitatie van hun woningcorporatie. En hoe visitatie kan helpen bij het gesprek over de prestaties van de woningcorporatie. Dit jaar zijn er bijna honderd corporaties aan de beurt voor een visitatie. Hoe...

Lees verder

Corporaties Tiwos en Zayaz delen positieve ervaringen na visitatie-experiment

14-05-2018

"Corporaties Tiwos en Zayaz delen positieve ervaringen na visitatie-experiment", zo hebben zij laten weten in een gezamenlijk bericht na afsluiting van het visitatie-experiment gericht op vernieuwing van het maatschappelijk gesprek. Momenteel worden ook andere ervaringen geïnventariseerd en vinden evaluatiegesprekken plaats. En binnenkort start een tweede serie experimenten.  Woningcorporaties die in 2018...

Lees verder

Governance bij Aw en in de visitatie: hetzelfde onderwerp met een verschillende benadering

30-04-2018

De masterclasses voor visitatoren in april 2018 waren gewijd aan de governance-inspectie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in relatie tot de visitatiemethodiek: hoe kunnen visitatoren de resultaten van de governance-inspectie (brieven Aw) bij de visitatie inzetten, zodat de corporatie niet onnodig dubbel bevraagd wordt? Aanleiding daarvoor waren de afspraken die...

Lees verder