Nieuws

Position paper 'Visitatie nieuwe stijl'

16-10-2018

SVWN heeft een position paper ‘Visitatie nieuwe stijl’ opgesteld. Daarin schetsen we de toekomstige ontwikkelingsrichting voor visitatie. We hebben goed geluisterd naar corporaties, commissarissen, huurders, gemeenten en toezichthouders en eerste lessen getrokken uit de visitatie-experimenten. In een visitatie staat maatschappelijke waarde (public value) centraal: doet een corporatie de goede dingen,...

Lees verder

Essay NSOB: het ‘verantwoordingslandschap’ voor woningcorporaties

12-10-2018

Op verzoek van SVWN heeft prof. dr. Martijn van der Steen met enkele collega’s een essay geschreven waarin hij reflecteert op het instrument van maatschappelijke visitatie van woningcorporaties. Vertrekkend vanuit de kennis over ‘public value’ reikt hij een denkkader aan dat betekenis heeft voor de inrichting van het gehele bouwwerk...

Lees verder

SVWN zoekt voorzitter Raad van Toezicht

28-09-2018

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) heeft tot doel een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Bij de stichting ontstaat dit najaar/per 1 januari 2019 een vacature voor een                                                                                                                                     voorzitter van de Raad van Toezicht   Voor meer informatie verwijzen we u naar de...

Lees verder

Participerend visiteren in het netwerk werkt voor woCom

27-06-2018

In 2017 stond voor de Zuidoost-Brabantse woningcorporatie woCom uit regio Helmond de vierjaarlijkse visitatie op het programma. Samen met visitatiebureau Raeflex besloot woCom gebruik te maken van de experimenteerruimte van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN). Er is gekeken  hoe de woningcorporatie met andere partijen in de praktijk samenwerkt om...

Lees verder

Reflectie op het verantwoordingsarrangement voor corporaties

27-06-2018

In het tijdschrift Ruimte+Wonen geeft Jos Koffijberg een reflectie op het verantwoordingsarrangement voor corporaties, onder de titel "Het kind en het badwater". Eind 2014 presenteerde de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties haar kritische analyse van de corporatiesector. Ze hield een pleidooi voor een sterker besef van 'maatschappelijke dienstbaarheid', meer transparantie en een aanscherping...

Lees verder

Uitgebreid aandacht voor rol huurders bij visitatie in Woonbond blad

13-06-2018

In het magazine van de Woonbond, Huurpeil, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rol van huurders bij de visitatie van hun woningcorporatie. En hoe visitatie kan helpen bij het gesprek over de prestaties van de woningcorporatie. Dit jaar zijn er bijna honderd corporaties aan de beurt voor een visitatie. Hoe...

Lees verder

Corporaties Tiwos en Zayaz delen positieve ervaringen na visitatie-experiment

14-05-2018

"Corporaties Tiwos en Zayaz delen positieve ervaringen na visitatie-experiment", zo hebben zij laten weten in een gezamenlijk bericht na afsluiting van het visitatie-experiment gericht op vernieuwing van het maatschappelijk gesprek. Momenteel worden ook andere ervaringen geïnventariseerd en vinden evaluatiegesprekken plaats. En binnenkort start een tweede serie experimenten.  Woningcorporaties die in 2018...

Lees verder

Governance bij Aw en in de visitatie: hetzelfde onderwerp met een verschillende benadering

30-04-2018

De masterclasses voor visitatoren in april 2018 waren gewijd aan de governance-inspectie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in relatie tot de visitatiemethodiek: hoe kunnen visitatoren de resultaten van de governance-inspectie (brieven Aw) bij de visitatie inzetten, zodat de corporatie niet onnodig dubbel bevraagd wordt? Aanleiding daarvoor waren de afspraken die...

Lees verder

Nieuwsbrief april

05-04-2018

Onze nieuwsbrief is uit, met daarin informatie over onze experimenten en de komende inspiratiebijeenkomst, visitatierapporten 'in the picture', de masterclasses governanceinspectie (door de Aw) en visitatie, en de behaalde governancescores in 2017. Lees 'm hier. Wilt u de nieuwsbrief voortaan in uw inbox ontvangen? Meld u dan hier aan.

Lees verder