Woningstichting Leusden: betrouwbaar, betrokken en goed bestuurd

19-02-2018

Woningstichting Leusden, visitatieperiode 2013-2016

Het is goed wonen in Leusden, Woningstichting Leusden (WSL) is een gewaardeerde partner waarin gemeente en huurders volledig vertrouwen hebben. Er is een gezonde bedrijfsvoering en financiën en de governance is op orde, zo blijkt uit het visitatierapport over de jaren 2014-2017.

Woningstichting Leusden deed mee aan het experiment vernieuwing maatschappelijk gesprek van SVWN. Onderdeel daarvan was dat een collega-bestuurder aanhaakte bij de visitatiecommissie. Woningstichting Leusden is hier erg enthousiast over: “Hij had een vrije rol en de inzichten in zijn peer review boden een extra invalshoek op de organisatie.”

John van Nimwegen, directeur-bestuurder van WormerWonen: “Voor de uitnodiging van een collega-bestuurder als gast-visitator is enige moed (of zelfvertrouwen) nodig. Je laat immers toch een collega echt 'in de keuken' kijken.”

WSL blinkt volgens de commissie uit in twee onderdelen van het perspectief ‘governance’: externe legitimatie en het onderdeel ‘act’ van de besturing. WSL toonde zich ambitieus in het verhogen van de ambitie op het gebied van klanttevredenheid, realiseerde een ingrijpende reorganisatie en stuurde concreet bij op onrendabele projecten uit het verleden. Bijzonder is verder dat de onlangs opgerichte huurdersorganisatie als eerste is gevraagd om met een huurverhogingsvoorstel te komen. 

Lees hier het bericht van WSL over hun visitatie

Lees hier het visitatierapport en alle reflecties

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst. 


Terug naar overzicht