Wocom: omslag gerealiseerd

05-07-2018

Visitatieperiode 2014-2017

WoCom is erin geslaagd om in de afgelopen vier jaar opnieuw een omslag te realiseren: van een zakelijke vastgoedgerichte organisatie naar een maatschappelijk gedreven netwerkpartner met een sterke focus op dienstverlening, een open, zelfkritische samenwerkingsgerichte organisatie. Een bruggenbouwer tussen systeem- en leefwereld.

 

Belanghouders
Huurdersorganisaties willen meer betrokken zijn bij onderhoudsprojecten, en zien graag dat zowel huurders al medewerkers goed op de hoogte zijn van de participatiestructuur. Gevraagd wordt om nauwer samen te werken met de andere corporaties, het huurbeleid beter af te stemmen en nog beter samen te werken met zorg- en welzijnspartijen. Uit het experiment ‘Participerend visiteren in het netwerk’ komt de aanbeveling om de inzet van woCom voor netwerk partners helder en inzichtelijk te maken.

 

Uit de bestuurlijke reactie

Leren, en elke dag kijken wat we weer een beetje anders en beter kunnen doen, vinden we belangrijk. Los van de inhoudelijke resultaten, zijn wij het meest trots op het feit dat ondanks alle ontwikkelingen waar woCom mee te maken heeft gehad, wij onze koers bestendig en steeds beter zijn gaan invullen.

 

Lees hier het visitatierapport en de bestuurlijke reactie.

 

WoCom maakte gebruik van de experimenteerrruimte in het experiment ‘participerend visiteren in het netwerk’. Zie https://www.visitaties.nl/nieuws/participerend-visiteren-in-het-netwerk-werkt-voor-wocom  en https://www.visitaties.nl//visitatie-experiment-vernieuwing-maatschappelijk-gesprek


Terug naar overzicht