woCom en Raeflex kiezen in experiment voor ‘participerend visiteren’

21-11-2017

Woningcorporatie woCom uit Someren en Raeflex geven een bijzonder accent aan het visitatie-experiment 'Vernieuwing maatschappelijk gesprek' van SVWN. Onder de noemer 'participerend visiteren' schuift de visitatiecommissie aan bij verschillende bijeenkomsten van de corporatie met haar belanghebbenden rond enkele specifieke, inhoudelijke thema’s. Doel daarvan is om zo een goed (beter) beeld te krijgen van het functioneren van de corporatie in haar lokale netwerk, en van het functioneren van het lokale netwerk als geheel. De verwachting is dat visitatie daardoor minder een momentopname van het functioneren van de corporatie is.

Het visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’ moet medio 2018 bouwstenen aandragen voor de verdere ontwikkeling van het visitatie-instrument.


Terug naar overzicht