Tiwos: Tilburgs in hart en nieren

14-05-2018

Visitatieperiode 2012-2016

“Wat doet ze ongelooflijk veel in Tilburg en hoe verbonden is Tiwos met de stad en haar inwoners”, met deze zin opent de commissie de recensie. In de afgelopen vijf jaar zijn er veel wijken ingrijpend vernieuwd, is er gerenoveerd en is er een grote stap gemaakt om met bewoners en partners samen te ontwikkelen in de buurten en wijken. In het leefwereldcafé, waarin een grote groep mensen uit Tilburg enthousiast mee heeft gepraat en gedacht over de prestaties van Tiwos, zijn onderwerpen besproken waarvan de belanghebbenden zelf hebben aangegeven dat ze van belang zijn.

 

De gemeente, de huurdersorganisatie en collega corporaties loven Tiwos om de rol die ze inneemt in de ontwikkeling en het realiseren van plannen. Huurdersorganisatie en gemeente voelen zich gewaardeerd en zijn blij met de brede rolopvatting van Tiwos.

 

Uit de bestuurlijke reactie
Bewust deden we mee aan het experiment dat als doel had die lokale prestaties uitgebreider en “dieper” in kaart te brengen. Het idee was om het “lokale gesprek” over hoe Tiwos het doet in Tilburg veel uitgebreider en diepgaander te voeren, onder andere door niet alleen de “systeemwereld” van bestuurders en andere “usual suspects” te bevragen. Maar ook een poging te doen om de “leefwereld” van bewoners en partners met wie we in onze praktijk in de buurten samenwerken veel beter in kaart te brengen. In het werken aan deze “verankerde” bedoeling van Tiwos zijn ook best nog wat verbeterslagen te maken, wij bedanken de commissie en (daarmee) onze partners in de stad voor hun suggesties daarvoor.

 

Lees hier het visitatierapport en de bestuurlijke reactie

Lees hier het bericht van Tiwos


Terug naar overzicht