SVWN zoekt voorzitter Raad van Toezicht

28-09-2018

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) heeft tot doel een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Bij de stichting ontstaat dit najaar/per 1 januari 2019 een vacature voor een

                                                                                                                                   

voorzitter van de Raad van Toezicht

 


Voor meer informatie verwijzen we u naar de profielschets. Stuur uw reactievoor 21 oktober 2018 naar info@visitaties.nl ter attentie van mevrouw dr.ir. Ineke Mastenbroek, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Ineke Mastenbroek of met Jos Koffijberg, directeur-bestuurder van SVWN, telefoon 030-7210780.

De gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden op maandag 5 november 2018 aan het eind van de middag/begin van de avond bij SVWN in Utrecht.


Terug naar overzicht