Rhenam Wonen: Veel ontwikkelingen schijnbaar moeiteloos opgevangen

09-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017

 

Op 1 januari 2016 is Rhenam Wonen ontstaan uit een fusie van de Rhenense Woningstichting en Woningbouwvereniging Amerongen. Een fusie met een financiële noodzaak voor Woningbouwvereniging Amerongen. Rhenam Wonen heeft de fusie op een voorbeeldige wijze, zo op het oog rimpelloos, gerealiseerd en staat er na de fusie financieel weer zeer rooskleurig voor.

In de visitatieperiode zijn er eveneens grote stappen gezet in de ontwikkeling van de organisatie. De visitatiecommissie heeft bewondering voor de wijze waarop Rhenam Wonen al deze ontwikkelingen inhoud geeft en heeft gegeven, zonder dat de dienstverlening daaronder heeft geleden.

 

Over de belanghouders:
De belanghebbenden zijn in het algemeen tevreden over Rhenam Wonen en de wijze waarop zij meedenkt en meewerkt aan de oplossing van problemen. De directeur werkt met veel energie aan het onderhouden van goede relaties met alle belanghebbenden, zonder daarbij overigens de positie en rol van de corporatie uit het oog te verliezen. Door meerdere belanghebbenden is aangegeven dat Rhenam Wonen op het sociaal domein wel nadrukkelijk een bijdrage zou mogen leveren. Met het ontwikkelen van een Maatschappelijk Bestemmingsplan in de komende periode lijkt Rhenam Wonen zich dat al eerder te hebben gerealiseerd en een mooi antwoord te hebben gevonden om in deze vraag te voorzien en daarbij gedragen keuzes te kunnen maken.

 

Uit de bestuurlijke reactie:
In de komende jaren blijven we ons richten op het realiseren en beheren van duurzaam en betaalbaar sociaal vastgoed, met een grote betrokkenheid bij onze huurders. Naar onze (toekomstige) huurders willen we toegankelijk, bereikbaar en servicegericht zijn. We vinden het belangrijk om bekend te zijn met hun wensen en behoeften, zodat we hier adequaat op in kunnen spelen.

We zien het als onze verantwoordelijkheid om de goede prestaties van de afgelopen jaren door te zetten. In samenspraak met onze huurders en andere belanghebbenden blijven we zoeken naar mogelijkheden om te verbeteren en vernieuwen.

 

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie: https://www.visitaties.nl/visitatierapporten/rhenam-wonen-rhenen 

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

 


Terug naar overzicht