Ressort Wonen: proactief, kleinschalig, betrokken en bereikbaar

19-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017

De visitatiecommissie heeft Ressort Wonen leren kennen als een professionele en efficiënte corporatie, tevreden belanghebbenden en goede volkshuisvestelijke prestaties. De visitatiecommissie is onder de indruk van de professionaliteit van Ressort Wonen – mede met het oog op de grootte van de organisatie - en heeft geconstateerd dat de corporatie de zaken goed op orde heeft. 

Van de belanghebbenden
Over het algemeen zijn de belanghebbenden tevreden over de maatschappelijke prestaties. De cijfers van huurders, gemeente en de overige belanghebbenden lopen met elkaar in de pas met een uitzondering. De tevredenheid over de relatie en de wijze van communicatie wordt door alle belanghebbenden zeer hoog gewaardeerd. Ook de tevredenheid over de mate van invloed op het beleid van Ressort Wonen is hoog. Al met al een flinke prestatie.

 

Uit de bestuurlijke reactie
Trots en gemotiveerd zijn we na het oordeel van de visitatiecommissie, op de waardering die onze belanghebbenden geven aan ons presteren. En bijzonder gemotiveerd om morgen nog meer maatschappelijke waarde toe te voegen. Een van de aandachtspunten was: “Vier je successen en wees trots!”

 

Lees hier het nieuwsbericht van Ressort Wonen: www.ressortwonen.nl 

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie: www.visitaties.nl/visitatierapporten/ressort-wonen-rozenburg-1 

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Terug naar overzicht