Reflectie op het verantwoordingsarrangement voor corporaties

27-06-2018

In het tijdschrift Ruimte+Wonen geeft Jos Koffijberg een reflectie op het verantwoordingsarrangement voor corporaties, onder de titel "Het kind en het badwater". Eind 2014 presenteerde de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties haar kritische analyse van de corporatiesector. Ze hield een pleidooi voor een sterker besef van 'maatschappelijke dienstbaarheid', meer transparantie en een aanscherping van het interne en externe toezicht. Minder dan vier jaar verder klagen corporaties over de veelheid aan verantwoording, doorgeslagen toezicht en bijkomende hoge kosten. Is het werkelijk zo erg met die verantwoordingslast? Wat moet en kan anders? Wat is eigenlijk de bedoeling van verantwoording en hoe voorkomen we dat het kind met het badwater wordt weggegooid? Een pleidooi voor maatschappelijke verantwoording: minder 'hoe' en meer 'waartoe'. Het artikel is hier als PDF te lezen, zie ook de website www.ruimteenwonen.nl; waar het artikel online is gepubliceerd: https://www.ruimteenwonen.nl/het-kind-en-het-badwater


Terug naar overzicht