Position paper 'Visitatie nieuwe stijl'

16-10-2018

SVWN heeft een position paper ‘Visitatie nieuwe stijl’ opgesteld. Daarin schetsen we de toekomstige ontwikkelingsrichting voor visitatie. We hebben goed geluisterd naar corporaties, commissarissen, huurders, gemeenten en toezichthouders en eerste lessen getrokken uit de visitatie-experimenten.
In een visitatie staat maatschappelijke waarde (public value) centraal: doet een corporatie de goede dingen, gegeven de lokale context? Wat vinden de belanghebbenden daarvan, huurders en gemeenten voorop?

Onderwerpen die daarmee niet direct verband houden en die anderen (Aw, WSW) al onderzoeken, verdwijnen uit de visitatie. Het lokale netwerk waarin de corporatie samenwerkt aan maatschappelijke opgaven, komt meer in beeld. Gesprekken en dialoog worden belangrijker, de analyse van schriftelijke bronnen wordt beperkt (kostenreductie). Het accent zal sterker liggen op kritisch bevragen, leren en inspireren voor de toekomst. Dat zal eind 2019 leiden tot een geheel herziene visitatiemethodiek en op korte termijn tot een tussentijdse versie (5.1) waarin doublures al zijn geschrapt. Wij horen graag wat u van deze ontwikkelingsrichting vindt!


Terug naar overzicht