Maaskant Wonen in Stein (sinds 1-1-2018 Zaam wonen): Lokaal verankerd met korte lijnen naar huurders en andere belanghouders

07-06-2018

Visitatieperiode 2013 - 2016

Wat de visitatiecommissie is opgevallen, is het beeld van een corporatie die al jaren stabiel is en zich op een solide wijze inzet voor de volkshuisvesting in het werkgebied. Maaskant Wonen is er, terecht, trots op dat ´men goed onderhouden woningen heeft voor een betaalbare prijs´. Tegelijkertijd zijn wel degelijk moderniseringen gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van ketensamenwerking en risicomanagement. Dit is echter niet zonder slag of stoot gegaan. De commissie heeft echter ook geconstateerd dat Maaskant Wonen wel snel heeft gehandeld en de aansturing van de werken veel strakker in de hand heeft genomen en daarbij ook een duidelijke opdracht tot verbetering heeft meegegeven aan de ketenpartners.

De huurders zijn zeer kritisch over de communicatie en planning en de kwaliteit van het uitvoering. De voorheen korte lijnen bij het klachtenonderhoud, waren in hun ogen verdwenen. Ook de ketenpartner zelf was door de kritiek niet tevreden over de samenwerking en vond dat Maaskant Wonen te snel de kant van de huurders koos.

Uit de bestuurlijke reactie:
De ketensamenwerking is maandelijks onderwerp van overleg met de huurdersorganisatie. Deze nieuwe vorm van samenwerking kende in het eerste jaar zijn kinderziektes. Samen met de ketenpartners zijn verbeterpunten benoemd en opgepakt en is de voortgang nauwgezet gevolgd. De overtuiging is er dat de resultaten ook bij de huurdersorganisatie vertrouwen zullen geven in deze vorm van samenwerking. 

 

Lees hier het volledige rapport

Lees hier het nieuwsbericht van ZaamWonen

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Terug naar overzicht