Huis & Erf: Sterke lokale verankering aan de basis van goede maatschappelijke prestaties

05-03-2018

Huis & Erf, visitatieperiode 2013 - 2016

Als grote speler in de gemeente Meijerijstad heeft Huis & Erf een grote verantwoordelijkheid, waaraan zij goed invulling heeft gegeven. Zij krijgt in deze visitatie opnieuw ruime voldoendes van haar belanghebbenden, maar laat tevens zien serieus werk gemaakt te hebben van de verbeterpunten uit de vorige visitatie. Er is hard gewerkt aan de interne organisatie, en dat werpt zijn vruchten af! 

Belanghebbenden Belanghebbenden stellen
prijs
op “de blik naar buiten” en willen graag
nog intensiever samenwerken

Uit de bestuurlijke reactie:

“Per januari 2018 is Huis & Erf gefuseerd met Wovesto tot Woonmeij. Bij Woonmeij zullen we “the best of both worlds” toepassen. Daarbij worden de goede dingen van elkaar overgenomen. Samen met de uitkomsten uit het visitatierapport is dit een gezonde basis voor de nieuwe vereniging Woonmeij.”

 “De visitatiecommissie is gedegen en professioneel te werk gegaan. De deelnemers waren met name positief over gezamenlijke sessies en de interviews: inspirerend, open en zelfkritisch.” 

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Terug naar overzicht