Grote uitdagingen in Groningen, Acantus is er klaar voor

15-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017

In de periode waarover deze visitatie gaat, is er bij Acantus en in haar omgeving veel veranderd. Voor Acantus maakte dat nog meer duidelijk dat de strategie en keuzes op het gebied van vastgoed niet helder waren. Er was geen basis om een goed onderbouwd bod te doen in de prestatieafspraken. Intern waren er wisselingen in het bestuur en wisselingen in het voorzitterschap van de raad van commissarissen.

In het laatste jaar van de visitatieperiode heeft Acantus een verandering doorgemaakt en is er een nieuwe besturingsfilosofie geïntroduceerd. Kort samengevat is deze gericht op meer vanuit de huurder werken, resultaatgerichtheid en maatschappelijk en financieel rendement. Als visitatiecommissie hebben we geconstateerd dat deze koerswijziging in de buitenwereld is gezien en gewaardeerd. 

 

Over de huurders:
Acantus is gaan werken met een huurderskoepel (HKA) en betrekt de plaatselijke huurdersorganisaties bij het maken van de lokale prestatieafspraken. Dat loopt nog niet soepel. Het is onderling niet altijd duidelijk wat de huurdersorganisaties doen en wat de koepel bepaalt en ook voelen de lokale huurdersorganisaties zich niet altijd goed vertegenwoordigd door de HKA. De ervaringen uit het verleden drukken een stempel op de samenwerking. Acantus is in het verleden niet als partner beleefd door de huurdersorganisaties en ook niet door bewoners in complexen waar plannen niet strookten met wat zij wilden. Hierdoor wordt betrokkenheid, openheid en transparantie niet als vanzelfsprekend gevoeld. De HKA geeft aan dat ze in de laatste periode de verbetering en de andere intentie van Acantus ervaart.

 

Uit de bestuurlijke reactie
We zijn tevreden over de lijn in het rapport. In een hectische periode waarin vele veranderingen in de woningmarkt In Groningen spelen, gecombineerd met aardbevingsproblematiek en vele interne personeelswisselingen, is het Acantus gelukt de basis op orde te houden. Het is goed om te lezen dat onze belanghebbenden bevestigen dat we de laatste twee jaar een professionaliseringsslag hebben gemaakt, met de huurder en zijn leefomgeving als vertrekpunt.

 

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie: https://www.visitaties.nl/visitatierapporten/stichting-acantus-groep-veendam-2 

Lees hier het bericht van Acantus over de visitatie: https://www.acantus.nl/nieuws/visitatiecommissie-acantus-is-er-klaar-voor/ 

  

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Terug naar overzicht