GroenWest: op weg naar een excellente organisatie

09-07-2018

Visitatieperiode 2014-2017

‘Een goed maatschappelijk presterende corporatie’, zo typeert de visitatiecommissie GroenWest. GroenWest heeft zich in de afgelopen vier jaar getransformeerd naar een krachtige en sterk lokaal verankerde corporatie met goede antennes voor de maatschappelijke opgaven. Hoewel de kantoren in de verschillende kernen in het werkgebied zijn gesloten, is dat niet ten koste gegaan van de lokale verankering. Integendeel zelfs. 

Belanghouders:
Belanghebbenden zijn zeer tevreden over de relatie met GroenWest of het nu om strategische, tactische of om operationele samenwerking gaat. Een sterk voorbeeld van operationele samenwerking is de samenwerking van door GroenWest ingeschakelde medewerkers en medewerkers van een welzijnsorganisatie in De Ronde Venen gericht op het vroegtijdig signaleren van dementie. De stevige basis in samenwerking nodigt uit om deze nog verder te intensiveren, zeggen belanghebbenden.

 

Uit de bestuurlijke reactie
Als GroenWest zijn we blij met dit compliment en zijn we trots op onze medewerkers, die in de afgelopen jaren hard hebben gewerkt om deze prachtige resultaten te behalen! GroenWest is bezig met het vernieuwen van haar koers. Daarom hebben we de commissie expliciet gevraagd om aandachtspunten mee te geven voor de toekomst. De commissie heeft de handschoen opgepakt en over vier thema’s adviezen meegegeven: over de inzet van het vermogen, de samenwerking, het realiseren van projecten en de duurzaamheid. De aanbevelingen van de visitatiecommissie nemen we mee in ons nieuwe ondernemingsplan.

 

Lees hier het visitatierapport en de bestuurlijke reactie: https://www.visitaties.nl/visitatierapporten/stichting-groenwest-woerden-1 

Lees hier het nieuwsbericht van GroenWest: https://www.groenwest.nl/over-groenwest/actueel/nieuws/ 

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

 


Terug naar overzicht