De Sleutels: Laat zien wie je bent en kijk vooruit

13-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017

De visitatiecommissie heeft de Sleutels leren kennen als een gedegen corporatie: ze heeft haar zaken goed op orde en is financieel stabiel. De Sleutels heeft niet geaarzeld om meer te doen dan was afgesproken, ze pakt de kansen als die zich voordoen. De Sleutels is meer naar buiten gegaan, er is steeds meer contact met belanghebbenden en huurders. De visitatiecommissie nodigt de Sleutels uit om nog meer van zich te laten zien en te laten horen waar ze trots op is. 

Van de huurders
De huurdersvereniging geeft aan dat er naar haar input geluisterd wordt. Ze zijn in het algemeen tevreden over de relatie en de communicatie met de Sleutels. De huurdersvereniging geeft aan dat hier een verschuiving heeft plaatsgevonden. Ze wordt nu uitgenodigd om de dialoog aan te gaan en over plannen mee te denken. Over de communicatie naar de huurders is ze kritisch, dat gaat met name online. Ze vindt het belangrijk dat er op papier gecommuniceerd blijft worden, zodat ook de doelgroep zonder computer geïnformeerd blijft.

 

Uit de bestuurlijke reactie
Partners en belanghebbenden verdienen een grotere rol bij het bepalen van onze ambities en onze strategie. De externe organisatiedialoog was zeker in dat opzicht meer dan leerzaam. Juist door de manier waarop de belanghebbenden in woorden en non-verbale signalen hun mening over ons gaven, kreeg die wens om in gesprek te gaan, gehoord en serieus genomen te worden een lading die de boodschap overbrengt.  

  

Lees hier het nieuwsbericht van De Sleutels over de visitatie: https://www.desleutels.nl/over-ons/nieuws/nieuwsbericht-van-de-sleutels/de-sleutels-krijgt-74-van-belanghouders/    

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie: https://www.visitaties.nl/visitatierapporten/de-sleutels-leiden  

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

 


Terug naar overzicht