Archiefwet: selectielijst SVWN ter inzage

03-04-2018

In overleg met het Nationaal Archief heeft SVWN een zogenaamde concept-selectielijst opgesteld. In die selectielijst wordt aangegeven welke documenten van SVWN van publiek belang zijn en daarom bewaard moeten worden, en voor hoe lang. Een onafhankelijke deskundige heeft hierover advies uitgebracht. De concept-selectielijst ligt sinds 3 april 2018 ter inzage bij het Nationaal Archief. Iedereen die dat wil kan tot 15 mei 2018 op het concept reageren en een zienswijze indienen. Vervolgens wordt de selectielijst, na verwerking van eventueel commentaar, definitief vastgesteld.


Terug naar overzicht