Masterclasses

Tweemaal per jaar organiseren wij Masterclasses voor visitatoren (zie de agenda voor de actuele bijeenkomsten). Deze bijeenkomsten hebben een tweeledig doel: enerzijds willen wij het vak van visitator verder helpen te professionaliseren op een manier die niet gebonden is aan het bureau waarvoor de visitator werkt. Anderzijds bieden deze bijeenkomsten een platform voor onderlinge ervaringsuitwisselingen en daarmee een verdere ontwikkeling en harmonisering van de visitatiemethodiek.

Los van de verantwoordelijkheid die bureaus in deze hebben, vinden wij dat wij met bijeenkomsten voor álle visitatoren kunnen bijdragen aan een verdere verbetering van het visitatiestelsel door de doelstellingen zoals hiervoor beschreven.

De onderwerpen zullen betrekking hebben op (onderdelen van) de visitatiemethodiek of daaraan verwante ontwikkelingen. Gezaghebbende sprekers zullen samen met u stilstaan bij relevante ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de visitatie.

Van de bijeenkomsten wordt een aanwezigheidsregistratie bijgehouden.

Kosten
De kosten voor deelname aan de masterclass bedragen € 125,- per persoon. Dit is inclusief koffie en/of thee, een broodmaaltijd en hand-out, en exclusief BTW.

Heeft u nog vragen? Kijk hier

 

 

Voorgaande masterclasses

april 2018
 “De Aw-governance-inspectie in relatie tot (de beoordeling van governance in de) visitatie”, met de Aw, Pentascope en experiment-partner Zayaz.

mei 2017
Presteren volgens belanghebbenden en externe legitimatie, praktijk & dilemma's, public value, door Paul Doevendans, H. Bosch (directeur-bestuurder Waterweg Wonen) en P. Bevers (directeur-bestuurder R&B Wonen)

november 2016 
Professional judgement, het vermogen om tot een afgewogen oordeel te komen, rekening houdend met de specifieke, lokale situatie, door dr. Thomas Schillemans en Hildegard Pelzer. 

maart 2016
Woningwet en rijksprioriteiten, door Annelies Dassen, Edwin Buser & Kevin Klop
De nieuwe Governancecode en de praktijk bij woningcorporaties, door Rob Haans

juni 2015
Prestatieafspraken als toetsingskader voor de maatschappelijke prestaties, door Peter Boelhouwer, Jop Fackeldey & Paulus Jansen

november 2014
Governance, door Hildegard Pelzer

maart 2014
Aanpassingen in methodiek 5.0, door het College van Deskundigen SVWN

november 2013
Recensie nieuwe stijl, door Richard van Berkel & Jan-Willem Wesselink

april 2013
Financiën in de visitatie, door Hans van Vark

april 2012
Governance, what's new en vooral waarom? door Albert Kerssies
Uitwisseling ervaringen met visitatiemethodiek 4.0, door Rob Schallenberg