Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Masterclasses

"Veranderingen in de visitatie: Methodiek 6.0"

SVWN is bezig om de visitatiemethodiek te vernieuwen. Redenen daarvoor zijn wensen en zorgen van corporaties over de visitatiemethodiek (te weinig toegevoegde waarde na 3 keer, te duur, teveel documenten vereist voor de ingewikkelde prestatietabel) en veranderingen in het veld rondom de visitaties (o.a. de governance-inspecties van de Aw). Om op korte termijn al aan enkele dringende wensen tegemoet te komen, werken we aan methodiek 6.0, die begin 2019 wordt ingevoerd. Doel van deze vernieuwing op korte termijn is om te zoeken naar manieren om:

  • te besparen op de hoeveelheid werk (=kosten)
  • de beoordeling naar een hoger plan te tillen (niet/minder afvinken)
  • te ontdubbelen waar mogelijk.

Daarbij vinden we het belangrijk om de toegevoegde waarde van visitatie te behouden en te versterken, zoals het goede, verdiepende gesprek met bestuur en RvC én met belanghebbenden, het onafhankelijke oordeel en de aandacht voor de lokale context. 

In december organiseren wij twee masterclasses waarin u onder leiding van drie leden van het College van Deskundigen (CvD) kennis kunt maken met de nieuwe aspecten van methodiek 6.0.

  • Gerard Erents zal, als financieel deskundige van het CvD en vanuit zijn praktijkervaringen als bestuurder en commissaris, een inleiding verzorgen over enkele bijzondere en nieuwe aspecten van Presteren naar Vermogen, mede in relatie tot de lokale/maatschappelijke prestaties.
  • Hildegard Pelzer (voorzitter CvD, Governance Support) en Marja Elsinga (hoogleraar Housing Institutions & Governance TU Delft, lid CvD) zullen met u het gesprek aangaan over Governance nieuwe stijl en Presteren naar Opgaven volgens prestatieafspraken.  

Daaraan voorafgaand zal Jos een toelichting geven op de toekomst van visitaties, zoals ook verwoord in ons position paper.

Data
Er zijn twee bijeenkomsten gepland:

  1. Dinsdag 11 december 2018 van 15.30 - 20.00 uur. Locatie: NH Hotel Zoetermeer
  2. Maandag 17 december 2018 van 15.30 - 20.00 uur. Locatie: BOVAG  Bunnik (vol)

Kosten
De kosten voor deelname aan de masterclass bedragen € 125,- per persoon. Dit is inclusief koffie en/of thee en een broodmaaltijd en exclusief BTW.

Aanmelden (alleen voor visitatoren of visiterende bureaus)
Dinsdag 11 december 2018 van 15.30 - 20.00 uur. Locatie: NH hotel Zoetermeer
Maandag 17 december 2018 van 15.30 - 20.00 uur. Locatie: BOVAG Bunnik (vol, aanmelden is niet meer mogelijk)

Op het inschrijfformulier kunt u bijzonderheden ten aanzien van uw inschrijving kenbaar maken en direct betalen (via iDEAL). U ontvangt dan per e-mail de bevestiging van uw inschrijving met de bijbehorende factuur voor uw administratie. Wanneer u de betaling niet succesvol afrondt, heeft u zich niet ingeschreven (krijgt u geen factuur) en rekenen wij niet op uw komst. Wij verwachten een grote opkomst en verzoeken u dan ook zo spoedig mogelijk in te schrijven, vol = vol.  Aanmelden kan tot 3 weken voor de bijeenkomst.

 

 

Algemeen

Tweemaal per jaar organiseren wij Masterclasses voor visitatoren (zie de agenda voor de actuele bijeenkomsten). Deze bijeenkomsten hebben een tweeledig doel: enerzijds willen wij het vak van visitator verder helpen te professionaliseren op een manier die niet gebonden is aan het bureau waarvoor de visitator werkt. Anderzijds bieden deze bijeenkomsten een platform voor onderlinge ervaringsuitwisselingen en daarmee een verdere ontwikkeling en harmonisering van de visitatiemethodiek.

Los van de verantwoordelijkheid die bureaus in deze hebben, vinden wij dat wij met bijeenkomsten voor álle visitatoren kunnen bijdragen aan een verdere verbetering van het visitatiestelsel door de doelstellingen zoals hiervoor beschreven.

De onderwerpen zullen betrekking hebben op (onderdelen van) de visitatiemethodiek of daaraan verwante ontwikkelingen. Gezaghebbende sprekers zullen samen met u stilstaan bij relevante ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de visitatie.

Van de bijeenkomsten wordt een aanwezigheidsregistratie bijgehouden.

Kosten
De kosten voor deelname aan de masterclass bedragen € 125,- per persoon. Dit is inclusief koffie en/of thee, een broodmaaltijd en hand-out, en exclusief BTW.

Heeft u nog vragen? Kijk hier

 

 

Voorgaande masterclasses

april 2018
 “De Aw-governance-inspectie in relatie tot (de beoordeling van governance in de) visitatie”, met de Aw, Pentascope en experiment-partner Zayaz.

mei 2017
Presteren volgens belanghebbenden en externe legitimatie, praktijk & dilemma's, public value, door Paul Doevendans, H. Bosch (directeur-bestuurder Waterweg Wonen) en P. Bevers (directeur-bestuurder R&B Wonen)

november 2016 
Professional judgement, het vermogen om tot een afgewogen oordeel te komen, rekening houdend met de specifieke, lokale situatie, door dr. Thomas Schillemans en Hildegard Pelzer. 

maart 2016
Woningwet en rijksprioriteiten, door Annelies Dassen, Edwin Buser & Kevin Klop
De nieuwe Governancecode en de praktijk bij woningcorporaties, door Rob Haans

juni 2015
Prestatieafspraken als toetsingskader voor de maatschappelijke prestaties, door Peter Boelhouwer, Jop Fackeldey & Paulus Jansen

november 2014
Governance, door Hildegard Pelzer

maart 2014
Aanpassingen in methodiek 5.0, door het College van Deskundigen SVWN

november 2013
Recensie nieuwe stijl, door Richard van Berkel & Jan-Willem Wesselink

april 2013
Financiën in de visitatie, door Hans van Vark

april 2012
Governance, what's new en vooral waarom? door Albert Kerssies
Uitwisseling ervaringen met visitatiemethodiek 4.0, door Rob Schallenberg