Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Documenten

Methodiek maatschappelijke visitaties woningcorporaties

Regelingen en afspraken

Brochures

Jaarverslagen

Onderzoek

Artikelen

Aanwijzingsbesluit

Governance