Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

College voorzitters bezwaarcommissie

Als er een bezwaar wordt ingediend tegen een beslissing van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland over de accreditatie van een bureau dat bij woningcorporaties visitaties wil uitvoeren, stelt SVWN een bezwaarcommissie in. Een lid van het College van voorzitters bezwaarcommissie zal dan als voorzitter van de bezwaarcommissie fungeren.  De leden van het College zijn strikt onafhankelijk.

Het College van voorzitters bezwaarcommissie bestaat uit:

  • mr. dr. A.H. Lamers
  • mr. A. Pahladsingh