Begeleidingscommissie

Voor de experimenten is een Begeleidingscommissie ingesteld met de taak (mede) toe te zien op het realiseren van de bedoeling van het experiment en daarbinnen:

  • de opzet van het experiment, inhoudelijk en procesmatig, te inspireren en voeden;
  • de uitkomsten van het experiment te beoordelen op potentiële toegevoegde waarde voor woningcorporaties, belanghebbenden en samenleving.

De Begeleidingscommissie bestaat uit 5 personen met (kritische) betrokkenheid bij maatschappelijke visitatie woningcorporaties, met vernieuwingsoriëntatie in de sfeer van vermaatschappelijking van visitatie en met een diverse achtergrond.

  1. Rein Hagenaars: bestuurder van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland
  2. Toos Kloppenburg: secretaris van de centrale huurdersorganisatie van woningcorporatie Alliantie
  3. Edith van Dijk: voormalig PvdA-raadslid in de gemeente Eindhoven (tot maart 2018)
  4. Cees Oosterwijk: o.a. voorzitter/lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties Uwoon en Woonmensen; lid van de Belanghebbendenvertegenwoordiging Amerongen van Rhenam Wonen; tevens voorzitter van de Begeleidingscommissie
  5. Imrat Verhoeven: UvA (onderzoek naar vormen van burgerinitiatief & burgerparticipatie), tevens redactiesecretaris van Beleid & Maatschappij.