Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Accreditatiecommissie

De Accreditatiecommissie adviseert de directeur van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland over het al dan niet of onder voorwaarden verstrekken van een accreditatie aan een visiterend bureau. Zij voert éénmaal per vier jaar bij de visiterende bureaus een uitgebreid accreditatieonderzoek uit.

De Accreditatiecommissie bestaat uit:

  • de heer P. Corstiaans (voorzitter)
  • mw. drs. A.A.M. Blankenstein-Bouwmeesters (lid)
  • dr. ir. W. Buunk (lid)